Návštěvní řád sauny

1. Používání sauny je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí v pokladně bazénu. Vstupem do prostoru sauny je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu a dbát pokynů zaměstnanců bazénu.

2. Dětem mladších 10 let je přístup do sauny dovolen jen s doprovodem dospělé osoby.

3. V průběhu saunování je návštěvník nahý.

4. Zákaz vstupu do sauny:

– osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům

– osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce

– osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog

5. Sauna je určena především zdravým osobám. Každý návštěvník ji podniká na vlastní zodpovědnost. Osobám, které saunu dosud nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.

6. Správný postup saunování je uveden v desateru sauny.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.