Žákovský parlament

deti trida malaNáš žákovský parlament je tvořen volenými zástupci všech tříd od 5. do 9. ročníku. Členové žákovského parlamentu jsou voleni svými spolužáky na třídních hodinách jednou ročně. Parlament se schází minimálně 2 x ročně a umožňuje žákům podílet se na chodu školy.

 Cílem je, aby žáci spoluvytvářeli pozitivní klima školy. Žákovský parlament je prostředkem pro výměnu informací mezi žáky jednotlivých tříd, vedením školy, učiteli a zaměstnanci školy. Zástupci tříd zde mohou přednášet návrhy a připomínky ke vzdělávacímu procesu a školnímu prostředí, připravovat a organizovat vlastní projekty. Povinností každého člena parlamentu je také informovat své spolužáky o průběhu jednání.

Zástupci parlamentu ve školním roce 2018/2019
 
    Zástupci jednotlivých tříd

   5. A Chládková V., Žák O.
   5. B Flídr J., Křivka D.
   6. A Marešová E., Novotný M.
   6. B Hanyš M., Pecháčková L.
   7. A Reslerová V., Knápková A.
   7. B Šilar T., Vojtek T.
   8.    Dušek J., Vávra M.
   9. A Gregorová M., Kubešová Z.
   9. B Maršík M.,  Šebrlová S.
 
Předseda školního parlamentu
 Gregorová Marie z 9. A třídy
 

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 2017/2018

Zástupci jednotlivých tříd

         5. A Fajtová T., Novotný M.
         5. B Cardová V., Glabazňa T.
         5. C Horálková S., Hanyš M.
         6. A Knápková A., Böhm O.
         6. B Šilar T., Riess N.
         7. Šilarová M., Dušek J.
         8. A Gregorová M., Kubešová Z.
         8. B Šebrlová S., Maršík M.
         9. A Hýblová V., Šenkýřová M.
         9. B Poláková N., Šemberová J.

Předsedou žákovského parlamentu zvolen Matěj Maršík z 8. B třídy.

ŠKOLNÍ PARLAMENT 2016/2017

Zástupci jednotlivých tříd

 • 6. Dušek Jakub, Kunčárová Zuzana, Rubešová Štěpánka
  7. A Gregorová Marie, Kubešová Zuzana
  7. B Maršík Matěj, Šebrlová Sára
  8. A Kotrč Jiří, Němcová Lucie
  8. B Nečas Petr, Knápková Kristýna
  9. Váně Adam, Žák Čeněk

Předsedou školního parlamentu zvolen Adam Váně z 9. třídy.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.