Žákovský parlament

deti trida malaNáš žákovský parlament je tvořen volenými zástupci všech tříd od 5. do 9. ročníku. Členové žákovského parlamentu jsou voleni svými spolužáky na třídních hodinách jednou ročně. Parlament se schází minimálně 2 x ročně a umožňuje žákům podílet se na chodu školy.

 Cílem je, aby žáci spoluvytvářeli pozitivní klima školy. Žákovský parlament je prostředkem pro výměnu informací mezi žáky jednotlivých tříd, vedením školy, učiteli a zaměstnanci školy. Zástupci tříd zde mohou přednášet návrhy a připomínky ke vzdělávacímu procesu a školnímu prostředí, připravovat a organizovat vlastní projekty. Povinností každého člena parlamentu je také informovat své spolužáky o průběhu jednání.

Zástupci parlamentu ve školním roce 2023/2024
 
Zástupci jednotlivých tříd

5. A Faltus Dominik, Hájková Anna

5. B Zatloukalová Monika, Přibylová Beáta

6. A Šípek Jakub, Ruská Alexandra

6. B Krátký Vojtěch, Tojmar Alex

7. A Mikulová Natálie, Šenkýř Marek

7. B Sedláčková Tereza, Chládková Viktorie

8. A Vávra Vojtěch, Zelinka Štěpán

8. B Smejkalová Liliana, Topinka Tobiáš

9. A Resler Filip, Jirásek Jiří

9. B Semerádová Barbora, Nastoupil Libo

 Městský parlament 2023/2024

Zástupci jednotlivých tříd

8. A Jana Vacková

6. B Vojtěch Krátký

Schůzky

Pravidelné schůzky budou probíhat ve středu odpoledne

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.