PLÁN AKCÍ

Týden:  29. 05. – 02. 06. 2023

po 29. 05.
Studijní pobyt Francie
Plavba po online moři (ACET) 4. A, B

út 30. 05.
Studijní pobyt Francie
Závěrečné testov. Aj – ústní část 9
. A, B
Šk. výlet – Pevnost poznání Olomouc 7. r.
Fotografování 1. - 4.

st 31. 05.
Studijní pobyt Francie
Školní výlet - Jinolice 9. A
Krok za krokem (prevent. program 6. A
Vystoupení tan. kroužku (L´ART) I. st.
Atletické závody I. st.

čt 01. 06.
Studijní pobyt Francie
Školní výlet - Jinolice 9. A
Den dětí na stadionu I. st.

pá 02. 06.
Studijní pobyt Francie
Školní výlet - Jinolice 9. A

so 03. 06.

 

vstupdoskoly1

facebook1

youtube1

office 365