Současnost

skola malaZákladní škola Lanškroun, Dobrovského 630 je úplná základní škola, která vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Škola dětí“. Ve školním roce 2016/17 bude zajišťovavzdělání pro 360 žáků, počet žáků se od školního roku 2010/11 pravidelně zvyšuje, přesto není zcela naplněna kapacita školy. ZŠ disponuje dvěma budovami, které stojí ve středu uzavřeného areálu. Škola je jako jediná v Lanškrouně bezbariérová, na obou budovách je v provozu výtah. V areálu se dále nachází bazén se saunou, školní hřiště, jídelna MADORET a rozsáhlá školní zahrada, v níž je také vybudované arboretum. Všechny učebny v obou budovách školy jsou zasíťované, napojené na vnitřní síť školy, internet a vybaveny interaktivními tabulemi.

Škola se dlouhodobě orientuje na:

  • technické vzdělávání,
  • spolupráci s polskou partnerskou školou v Dzierżoniówie,
  • zájmové kroužky pro žáky,
  • výuku anglického jazyka od 1. tříd,
  • úspěšné zapojení do evropských dotačních programů

Základní škola má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Na prvním stupni (1. – 5. ročník) je v současnosti 11 tříd a na druhém stupni (6. – 9. ročník) 6 tříd. Třídy se zpravidla naplňují do počtu 30 žáků. Vyučujeme třem cizím jazykům – anglickému (od 1. třídy), německému a ruskému (oba od 8. třídy). Pro žáky od šesté třídy nabízíme volitelné předměty technická výchova a konverzace v anglickém jazyce. Škola organizuje kurz bruslení, lyžařský a cyklistický kurz na II. stupni a plavecký výcvik žáků na I. stupni. Dále pořádá školní výlety, exkurze a akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Kromě kmenových tříd disponuje škola řadou odborných učeben, např. informatiky, fyziky a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dílny s keramickou pecí a další. V podkroví se nachází moderní knihovna s více jak 4000 svazky, určených žákům i učitelům.

Ve škole pracuje mnoho zájmových útvarů – keramika, biologické praktikum, florbal, pěvecký kroužek, taneční kroužek, zdravotnický kroužek, angličtina… Velmi dobré zázemí poskytujeme zájmovým útvarům se zaměřením na oblast techniky – technický kroužek, kroužek vizuálního programování a kroužek robotiky. Žáci, kteří tyto kroužky navštěvují, se úspěšně účastní různých soutěží a přehlídek s technickým zaměřením, zejména pod patronací společnosti AMAVET. Dlouhodobě dosahujeme významných úspěchů na Festivalu vědy a techniky mládeže v Pardubickém kraji. K tradičním a velmi oblíbeným akcím, které ve škole pořádáme, patří Vánoční zpívání v kostele sv. Anny, Věda u školy, atletické přebory O pohár ZŠ Dobrovského a další. Od roku 2005 vydáváme vlastní školní kalendář, v němž prezentujeme nejen školu, ale také jednotlivé třídy a úspěchy našich žáků.

Školní družina má 4 oddělení a slouží žákům z prvního stupně, především nejnižším ročníkům. Vedle zázemí velmi pěkně vybavených tříd využívají žáci po většinu školního roku také venkovní areál, zejména školní zahradu s herními prvky.

Poslední součástí školy je rekondiční bazén. Jeho provoz je celoroční, vedle plavecké výuky našich žáků i žáků škol z širokého okolí poskytuje také služby veřejnosti. V současnosti zde probíhají např. kurzy plavání kojenců, aqua aerobic a další.

Škola již řadu let spolupracuje se školou v polském Dzierzoniowě, úspěšně jsme realizovali tři projekty v rámci přeshraniční spolupráce za finanční podpory Euroregionu Glacensis a našich zřizovatelů. Žáci a učitelé obou škol se každý rok pravidelně setkávají na řadě společných akcí a nadále prohlubují naši vzájemnou spolupráci.

Při škole je ustavena školská rada a SRDPŠ.

To vše vytváří velmi kvalitní podmínky pro dobrou výchovu a vzdělávání žáků.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.