Složení školské rady

Zvolení zástupci do školské rady na období 2018 - 2021

Na základě výsledků voleb do školské rady (ze dne 23. 11. 2017) a z rozhodnutí Rady města Lanškroun se členkami školské rady na období 1. 1. 2018 – 1. 1. 2021 staly:

  • za zákonné zástupce nezletilých žáků školy: Mgr. Dagmar Flídrová
  • za pedagogické zaměstnance školy: Marcela Málková
  • za zřizovatele (město Lanškroun): RNDr. Lada Sitová

Kandidáti pro volby do školské rady na období 2018 - 2021
      1. Mgr. Dagmar Flídrová
      2. František Mareš

Vyhlášení volby do školské rady na období 2018 – 2021
Na základě zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady při Základní škole Lanškroun, Dobrovského 630, okres Ústí nad Orlicí na funkční období od 2. 1. 2018 do 1. 1. 2021.

V Lanškrouně 20. 10. 2017

Mgr. Dana Krátká ředitelka školy

 

 

 

Na základě výsledků voleb do školské rady (ze dne 18. 11. 2014) a z rozhodnutí Rady města Lanškroun se členkami školské rady na období 1. 1. 2015 – 1. 1. 2018 staly:

  • za zákonné zástupce nezletilých žáků školy: Mgr. Dagmar Flídrová
  • za pedagogické zaměstnance školy: Marcela Málková
  • za zřizovatele (město Lanškroun): Mgr. Radka Krejčová

Zápisy a usnesení ze zasedání školské rady:

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.