Informace pro budoucí prvňáčky

deti mala

Vážení rodiče, zde najdete informace k zápisu do první třídy a o tom, co všechno bude Váš malý školák na naší škole potřebovat.

 Chtěli bychom Vám pomoci se zorientovat v pravidlech, která jsou stanovena zákonem pro přijímání žáků do 1. třídy, proto uvádíme následující informace:

  • - k zápisu se dostaví děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 věku 6 let
  • při nemoci dítěte v den zápisu se rodiče domluví se školou na náhradním termínu
  • - při zápisu bude vyplněn zápisní lístek, pokud nebyl odevzdán prostřednictvím MŠ
  • u zápisu rodiče obdrží doklad o přidělení registračního čísla
  • - děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. až 31. 12. 2024, musí pro předčasný nástup doložit potvrzení z pedagogicko - psychologické poradny

Odklad školní docházky:
Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte u zápisu ředitele školy o odklad školní docházky následujícím způsobem:
1. Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o odklad školní docházky a předá ji řediteli příslušné školy.

2. Žádost musí být doložena následujícími doporučujícími posouzeními:
a/doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologická poradna, SPC)
b/doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa Následně zákonný zástupce dítěte obdrží rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Školní rok začíná 2. 9. 2024, slavnostně ho zahájíme před školou v 8 hod., pak půjdeme do třídy, konec bude cca 8.45 hod. 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.