Informace pro budoucí prvňáčky

deti mala

Vážení rodiče, zde najdete informace k zápisu do první třídy a o tom, co všechno bude Váš malý školák na naší škole potřebovat.

 Chtěli bychom Vám pomoci se zorientovat v pravidlech, která jsou stanovena zákonem pro přijímání žáků do 1. třídy, proto uvádíme následující informace:

  • - k zápisu se dostaví děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 věku 6 let
  • - k zápisu se musí dostavit i ty děti, pro které rodiče chtějí žádat odklad školní docházky
  • - při nemoci dítěte v den zápisu se rodiče domluví se školou na náhradním termínu
  • - při zápisu bude vyplněn zápisní lístek, pokud nebyl odevzdán prostřednictvím MŠ
  • - cizinci k zápisu přinesou pas s povolením k pobytu
  • - u zápisu rodiče obdrží doklad o přidělení registračního čísla
  • - děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. až 31. 12. 2021, musí pro předčasný nástup doložit potvrzení z pedagogicko - psychologické poradny

Odklad školní docházky:
Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte u zápisu ředitele školy o odklad školní docházky následujícím způsobem:
1. Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o odklad školní docházky a předá ji řediteli příslušné školy.

2. Žádost musí být doložena následujícími doporučujícími posouzeními:
a/doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologická poradna, SPC)
b/doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa Následně zákonný zástupce dítěte obdrží rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Rodiče prosíme o zajištění:

· 2 měkkých tužek (HB), ořezávátka, gumy, nůžek (ostré, bez kulaté špičky), pastelek (základní barvy)
· obalů na sešity (6 kusů malých + 2 velké) a učebnice (až v září podle tvaru, počtu, velikosti)
· průhledné tvrdé fólie na psaní A4
· desek na písmena a na číslice
· desek na sešity A4
· cvičebního úboru
· látkového sáčku na cvičební úbor
· přezůvek s plnou patou
· látkového ubrousku na svačinu
· hadříku, většího kelímku, štětců (2 ploché a 2 kulaté, silný a slabý), igelitové pleny na Vv a lepidla (tuhý Kores) – ostatní pomůcky na Vv zajistí škola
· AKTOVKY NA ZÁDA + PENÁLU

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.