Školní družina

Zápisní lístky do ŠD si rodiče dle zájmu vyzvednou u pí vychovatelek a odevzdají nejpozději do pátku 6. 9. 2019 a po té bude dětem přidělen variabilní symbol pro platby za ŠD na účet školy (č. ú.:41636611/0100) .

Provoz školní družiny o prázdninách šk.r. 2019/2020

V letošní m školním roce zajišťuje provoz o prázdninách ŠD ZŠ Smetanova vždy v době od 7.00 – 15.00 hodin.
V případě zájmu je nutné přihlásit dítě ve své ŠD nejméně 14 dní před danými prázdninami.  ŠD nebude v provozu, bude-li počet dětí nižší než 10.

.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.