Školní družina

Zápisní lístky do ŠD si rodiče dle zájmu vyzvednou u pí vychovatelek a odevzdají nejpozději do středy 7. 9. 2022. Platby za ŠD zašlou na účet školy (č. ú.:41636611/0100), do poznámek napíší jméno, příjmení žáka a třídu.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.