Základní informace o aplikaci Škola OnLine a návod k registraci

K čemu slouží aplikace Škola OnLine?

Škola OnLine je školský informační systém a je určena žákům základních, středních a vyšších odborných škol a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.

Hlavní funkce aplikace Škola OnLine:

 • - průběžná kontrola dílčích známek a celkového hodnocení dítěte včetně chování
 • - dozor nad docházkou a absencí dítěte ve výuce
 • - informace o rozvrhu a suplování
 • - přehled probraného učiva
 • - možnost elektronicky omlouvat absenci dítěte
 • - elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem
 • - přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahovánía mnoho dalšího

Kroky nutné k registraci do Školy OnLine

Pro získání přístupu do aplikace Škola OnLine je nejprve nutné získat PIN. PIN je jednoznačný identifikátor, který Vás opravňuje k registraci v systému Žákovská. Pomocí tohoto PINu Vás Žákovská "pozná" a nabídne Vám právě ty informace, které se Vás týkají a ke kterým máte přístup. PIN získate na začátku školního roku prostřednictvím třídního učitele a zástupce ředitelky Mgr. Pavla Reslera.

K registraci do aplikace Škola OnLine můžete využít následující postup

 • - V internetovém prohlížeči přistupte na adresu http://portal.skolaonline.cz
 • - Vpravo nahoře v sekci Přihlášení klikněte na odkaz Registrace žáků a rodičů
 • - Pečlivě si přečtěte podmínky užívání aplikace Škola OnLine a v případě Vašeho souhlasu klikněte v dolní části stránky na tlačítko Souhlasím.
 • - Na nově zobrazené stránce budete vyzváni k zadání jména a příjmení osoby, pro kterou byl školou vygenerován PIN (viz Údaje pro registraci), dále uvedete PIN a opíšete kontrolní řetězec.
 • - Po správném zadání registračních údajů stiskněte tlačítko Ověření PINu. Pokud jste všechny údaje vyplnili správně, zobrazí se další stránka s registračními údaji. V případě, že bylo ověření dané osoby neúspěšné, např. došlo k překlepu, celou akci zopakujte. Jestliže neproběhlo potvrzení dané osoby ani poté, kontaktujte administrátora školy nebo náš hotline.
 • - Po úspěšném ověření si zvolte uživatelské jméno a heslo, se kterými se budete do aplikace Škola OnLine přihlašovat. Pokud Vámi zvolené uživatelské jméno v aplikaci již existuje, budete vyzváni k výběru jiného. Přihlašovací údaje je nutné si pečlivě zapamatovat, neboť je budete používat při každém dalším přihlašování do aplikace Škola OnLine.

Přihlášení do aplikace Škola OnLine

Pokud jste se již zaregistrovali, můžete se přihlásit do aplikace Škola OnLine. Do svého webového prohlížeče zadejte URL adresu http://portal.skolaonline.cz. Vpravo nahoře v sekci Přihlášení zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit. Otevře se aplikace Škola OnLine.

Pod odkazem https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/zakovska naleznete uživatelskou příručku, která Vám usnadní práci s aplikací ŠkolaOnLine a představí všechny její výhody a využití.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.