Informace k distanční výuce

- výuka je povinná,
- práce žáků bude hodnocena,
- online výuka bude zajištěna v předmětech český jazyk – mluvnice, anglický jazyk, matematika, ruský jazyk v VIII.A; online výuka v dalších předmětech bude realizována podle potřeb vyučujících,
- při neúčasti žáků na online výuce je nutné řádné omluvení od zákonných zástupců třídnímu učiteli,
- úkoly jsou zadávány prostřednictvím školy ONLINE,
- žáci pravidelně sledují školu ONLINE, kde jsou uveřejňovány informace k výuce a zadávány úkoly, pokyny k práci…
- žáci dle pokynů vyučujících odevzdávají vypracované úkoly,
- škola nabízí možnost zapůjčení školních notebooků
- podrobné informace byly předány žákům ze tříd „B“ v pátek 9. 10. 2020, ostatním žákům během příštího týdne.

Školní jídelna
V době distanční výuky mají žáci 2. stupně nárok na dotovaný oběd. Na obědy můžou chodit v tomto časovém harmonogramu: 10,50 – 11,10, nebo 11,50 – 13,45 hodin. Obědy musí konzumovat ve školní jídelně, do jídlonosičů nebudou vydávány.  

D. Krátká, ředitelka školy
9. 10. 2020

      

 

Chyť si svoji příšerku aneb výprava za dobrodružstvím


Třída 4. A se zapojila v rámci projektu MAP II do ověřování regionálního materiálu pro potřeby pedagogů 1. stupně ZŠ.
Vybrali jsme si zajímavé téma „Chyť si svoji příšerku“. Po získání informací, o jaké příšerky se jedná a kde je budeme chytat, jsme se dali do příprav. Z přinesených punčochových kalhot jsme pomocí drátěného oka vyrobili síťku a tu jsme pomocí paní učitelky připevnili na bambusovou tyč, či klacík.
Máme síťky, můžeme se vydat na lov k místním rybníkům. Všichni jsme byli zvědaví, jak takový zooplankton vypadá, a nedočkavě jsme okukovali první vzorek v průhledném kelímku s lupou. Pozorovali jsme hemžení drobných korýšů, brouky potápníky a larvy komárů. Největší dobrodružství nás ale teprve čekalo. Několik kelímků se vzorky jsme si donesli do školy a zkoumali je důkladněji. Ve třídě jsme objevovali pod mikroskopem detaily buchanek, vznášivek a různých řas. Tolik života v jediné kapce vody.
Život pod vodní hladinou nás natolik zaujal, že jsme další den ve výtvarné výchově malovali rybník a vše zajímavé, co jsme na vlastní oči mohli spatřit.

4.A

      

 

Povinné roušky ve společných prostorách


Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví jsou od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné roušky ve vnitřních společných prostorách školy.
Prosíme o dodržování tohoto mimořádného opatření.

      

 

Platba za školní družinu


Platba proběhne vždy 1 x za 5 měsíců ve výši 500,- Kč (tedy 100 Kč/1 měsíc) a to vždy nejdéle do 15. dne druhého platebního měsíce (tj. 15. 10. a 15. 2.) na účet školy (č. ú: 41636611/0100). Do poznámek prosím vždy uveďte jméno žáka a třídu. Žákům, kteří navštěvovali ŠD v roce 2019/20, bude snížena platba o 200,-Kč v prvním pololetí školního roku 2020/21.
Pokud není poplatek za žáka zaplacen, může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení dítěte ze ŠD.

M. Kroulíková          

 

1. září na Dobráku


Začátek nového školního roku netrpělivě očekávali nejen prvňáčci, ale také jejich starší spolužáci a všichni pedagogové. Vždyť s některými žáky se neviděli téměř šest měsíců.
Slavnostní zahájení se nekonalo před školou, jak u nás bývá zvykem. Žáci se scházeli přímo ve svých kmenových třídách, kde je očekávali třídní učitelé. První třídy přivítalo vedení školy a 39 novým žáčkům paní ředitelka popřála hodně jedniček, samé pochvaly a úspěchy, ale také nové kamarády. Rodičům pevné nervy, velké množství trpělivosti a zároveň i to, aby si nejbližší náročné chvíle se svými potomky užili, protože tyto okamžiky rychle utečou a nevrátí se.
Co nám všem přinese nový školní rok, jaký bude? To je pro nás všechny velkou záhadou, ale věřme tomu, že nám bude nakloněný a budeme moci do školy chodit celých deset měsíců.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.