Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Ve středu dne 5. 1. se uskutečnila písemná část konverzační soutěže v německém jazyce, které se zúčastnilo 11 žáků. Ústní část, která proběhla následující týden, 12. 1., absolvovali již jen 4 nejlepší. Popasovali se s krátkým představením své osoby, rodiny a následnou konverzací.
Po sečtení výsledků se na 1. místě umístila Tereza Fajtová (9.A), druhá skončila Nikola Kubelková (9.A), a bronzovou medaili získaly Eliška Marešová (9.A) a Anna Vyhnálková (9.B). Tereza s Nikolou si vybojovaly postup do okresního kola, které se uskuteční 9. března.

Všem účastníkům děkujeme za prokázané znalosti a děvčatům přejeme úspěch v okresním kole.

I. Valentová

 

Třpytivý čtvrtek

Tak jako střípky ledu, jako sněhové vločky třpytily se děti ve třídách prvního stupně. Třpytivý byl totiž čtvrtek 13. ledna, další z Barevných dnů. Ohlášený název nejdříve vyvolal překvapení, údiv, možná i trochu obavy. Nakonec se někteří třpytili od ponožek až po ozdoby ve vlasech.

V únoru nás čeká den pestrobarevný – masopustový.

P. Minářová

 

Abeceda peněz ve čtvrtých třídách

Naše škola se zapojila do projektu České spořitelny Abeceda peněz, která se snaží u dětí rozvíjet finanční gramotnost a pojmy ze světa financí. 

Celý projekt začal vstupním testem, ve kterém se děti snažily ušetřit na závody, které pořádaly. Další částí bylo setkání s paní Andreou, pracovnicí České spořitelny, ta si s žáky povídala o tom, jak funguje svět financí. Společně také vypracovávali zábavné úkoly na interaktivní tabuli a v pracovním sešitě.  

Závěrečnou částí byl výstupní test. Po programu, ve kterém si společně vysvětlovali různé pojmy, odhadovali výsledky a soutěžili, to bylo takové shrnutí, ve které si měly děti pojmy upevnit. 

Za 4.třídy Jana Kmentová 

 

 

Projektový den v chemii

V novém roce k nám do školy opět zavítal pan magistr J. Krátký z Farmaceutické fakulty UK Hradec Králové a díky tomu mohl být zrealizován projektový den pro žáky z VIII.A a IX.A. Žáci si v průběhu projektového dne vyzkoušeli několik chemických pokusů.
V deváté třídě žáci prováděli chromatografii na křídě, měření pH roztoků a seznámili se s metodou, kterou lze zjistit, který plastový výrobek je z PVC, a tedy nepatří do kontejneru na plasty. V průběhu projektu pan magistr vysvětlil žákům, jaké využití mají uvedené metody v životě. Projektový den v osmé třídě byl zaměřen na separační metody, a to usazování a filtraci.
Velmi děkujeme panu magistru J. Krátkému za realizaci projektu a těšíme se na další spolupráci.

Daniela Krátká

 

Dobrák bodoval v literární soutěži

Stejně jako v předcházejících letech se i letos konala literární soutěž (IX. ročník) pořádaná Městskou knihovnou Lanškroun, které se účastnilo 56 soutěžících. Z epidemických důvodů byli na vyhlášení pozváni pouze vítězové, ale i tak to stálo za to. V porotě zasedli např. Linda Netušilová, ředitelka knihovny, nebo starosta města Lanškroun, Radim Vetchý. Z naší školy se na prvním místě stejně jako vloni umístila Kateřina Krátká ze 7.A v kategorii poezie, 7. - 9. třída. Za odměnu obdržela poukázku do knihkupectví Hvězda.

Jedna z vítězných básní:

Co mi nejvíc pije krev?
Budík, a to ví celý svět.
Maminka na něj však dopustit nedá,
i když mě ta věc ráno k smrti leká.

Proto mám sen,
který se opakuje
jak loďka v mých myšlenkách pluje.
Často totiž sním,
že ho z okna vyhodím.

Čestné uznání ve II. kategorii v próze získala Anna Cinková z 8. B třídy.

Katce a Aničce gratulujeme k literárnímu úspěchu a děkujeme za vynikající reprezentaci Dobráku 😊

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.