Otevírání Slabikáře

Z pohádky do pohádky. Tak vypadala středa 23. listopadu v 1. třídách. Děti přišly v krásných pohádkových kostýmech a třídy se zaplnily princeznami, královnami, moderními hrdiny jako je Batman, Superman či jiní. Děti měly zvláštní den. Objevily se v říši písmenek v královském městě Písmenkov. V říši vládla Písmenková královna a děti musely splnit těžkou zkoušku složenou ze znalosti písmen, čtení slabik a jednoduchých slov. Její výsost bedlivě sledovala, jak jsou děti šikovné. V odpoledních hodinách děti čekalo překvapení. Získaly zlatý klíček, který umí odemknout Slabikář. Na této slavnosti také nechyběli rodiče dětí, kteří se sami přesvědčili, že si Slabikář opravdu zaslouží.

Dětem přejeme chuť do čtení a poznávání dalších písmen, aby se z nich na konci roku stali opravdoví čtenáři.

Za 1. třídy Jana Křenková

 

 

Pythagoriáda 2022

Ve středu 19. října 2022 proběhlo školní kolo Pythagoriády. Pythagoriáda je soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ se zájmem o matematiku, žáci mají 60 minut na vyřešení 15 úloh. Letos se zúčastnilo celkem 36 žáků z 6. až 9. tříd.

Nejlepší řešitelé jednotlivých kategorií:

6. ročník: 1.-2. Fajtová Lucie 6.A

Slovák Jan 6.B

3. Yarosh Mariia 6.B

7. ročník: 1. Topinka Tobiáš 7.B úspěšný řešitel

2. Černý Lukáš 7.A úspěšný řešitel

3.-4. Jakeš Daniel 7.A

Procházka Matyáš 7.B

8. ročník: 1.-2. Mareš Roman 8.A

Štěrba Daniel 8.B

3.-4. Hostovská Michala 8.B

Slavíková Anděla 8.A

9. ročník: 1.-2. Cinková Anna 9.B

Černá Pavla 9.B

3. Krátký Lukáš 9.A

Jako jediný postoupil do okresního kola Tobiáš Topinka (12 bodů z 15). To se konalo v úterý 22. 11. 2022 v DDM Duha Ústí nad Orlicí a Tobiáš, přestože se nestal úspěšným řešitelem (úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal 10 a více bodů), obsadil s 9 body krásné 3. místo ve své kategorii.

Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Gabriela Reslerová

 

1. B NA BRUSLÍCH

Sice jsme teprve v 1. třídě, ale rádi sportujeme, učíme se nové věci a nezalekneme se ani těžkých úkolů. Jsou to už dva měsíce, co jsme začali bruslit. Některé děti už zkušenost měly, ale většina zkoušela první krůčky na ledě až nyní. Prvňáčci jsou velké šikulky a hodinu od hodiny se opravdu zlepšovali, ke konci našeho bruslení už si troufli bez hrazdičky na led úplně všichni. Mohli jsme se na bruslích dokonce pustit i do her a soutěží.

Nejvíce jsme se těšili na závěrečný ledový karneval – a že se bylo na co dívat! Po ledě se proháněli třeba pirát, spiderman, dalmatin, kočky i králíci, čarodějky, čertice a spousta dalších pohádkových bytostí. Za pořádné bruslení a soutěžení si děti našly na ledě malinkou sladkou odměnu.

Velké poděkování patří rodičům a prarodičům za perfektní spolupráci při převozu věcí a pomoci v šatně i na ledě při každém bruslení. Tak zase za rok!

Za 1. B M. Látrová

 

ZDRAVOhrátky

Každý rok zvažují žáci devátých tříd své zájmy, talent, prospěch a předpoklady a podle toho si volí obor, ve kterém se chtějí dále vzdělávat. Podle zvoleného oboru si následně vybírají střední školu. K tomu, aby správně vybrali, jim pomáhají mimo jiné takové akce, jako jsou právě ZDRAVOhrátky.

V rámci této akce byly žákům devátých ročníků prezentovány maturitní obory praktická sestra a sociální činnost. Z naší školy se akce dne 16. 11. 2022 zúčastnilo sedm žákyň. Již 5. ročník ZDRAVOhrátek zorganizovala Vyšší odborná škola a Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí. V průběhu akce navštívily žákyně postupně následujících osm prakticky zaměřených stanovišť:

Ambulance – preventivní prohlídka, měření fyziologických funkcí

Prevence HIV/AIDS – rizika nákazy, zásady prevence

Simulace stáří – zhoršený zrak, pohyb, kompenzační pomůcky

První pomoc I – záchrana člověka v bezvědomí, zástava srdeční a plicní činnosti

První pomoc II – nácvik obvazové techniky, zlomeniny

První pomoc v terénu – prohlídka vozidla ZZS, zásady první pomoci

Terapie v praxi – seznámení s metodami, muzikoterapie, terapie hrou

Zdravý životní styl – zásady zdravé výživy, nebezpečí alkoholu, kouření a drog

Na závěr ještě organizátoři zařadili vědomostní soutěž o ceny.

Akce byla dobře zorganizovaná a některým žákyním jistě pomohla při rozhodování o volbě střední školy.

Daniela Krátká

 

 

Mezinárodní den tolerance

Mezinárodní den tolerance si připomínáme 16. 11., respekt si zaslouží všichni lidé okolo nás. Dne 13. 10. 1781 vydal císař Josef II. tzv. toleranční patent, ten zaručoval svobodu vyznání. V dnešní době vztahujeme toleranci nejen k lidem jiného náboženského vyznání, ale i jiné barvy pleti, kultury apod. Stejné uznání si ale zaslouží každý, kdo je „jiný“, tedy také lidé s handicapem.
I my jsme si s páťáky připomněli, co je důležité vědět o toleranci v životě, možná si to ani neuvědomujeme, ale tolerujeme každý den něco (tedy snad).
Děti se rozdělily do skupinek a pracovaly společně, i toto je tolerance, každá ze skupinek si vytvořila myšlenkovou mapu na téma tolerance. Potom jsme se společně zamysleli nad tématem komunikace mezi lidmi, dětmi, děti si udělaly test na asertivní jednání a nakonec dokončily své myšlenkové mapy.

Jana Kmentová

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.