6. B na adaptačním programu

Ve středu 14. září 2022 proběhl ve třídě 6.B adaptační program pod vedením školní psycholožky, jehož účelem bylo mimo jiné pozitivní nastartování třídního kolektivu na dlouhou cestu druhým stupněm. I přes to, že nám počasí nepřálo a museli jsme zůstat v polytechnickém centru, byl program velmi podařený. Celé dopoledne bylo plné zajímavých soutěží, aktivit a her. Žáci procvičovali paměť, rychlost, přesnost a vyzkoušeli si práci v kolektivu. Program nám také pomohl při utváření našich třídních pravidel. Všichni jsme byli rádi za možnost vidět se i jinde než ve školním prostředí. Kromě zážitků a několika příjemných vzpomínek si třída 6. B z programu odnesla i svůj třídní erb, na jehož vytvoření se podíleli úplně všichni žáci a každý k němu přispěl nějakým svým zajímavým nápadem. Erb jsme ještě téhož dne vyvěsili ve třídě a trochu jsme ním oživili naši nástěnku.

N. Zavřelová, třídní učitelka

 

1. září na Dobráku

Po třech letech jsme se mohli vrátit k tradičnímu zahájení nového školního roku na prostranství před školou, kde se shromáždili všichni žáci a pedagogové.

V osm hodin vše zahájila svým vystoupením děvčata z tanečního kroužku Sluníčko. Poté přivítala všechny žáky, rodiče a učitele paní ředitelka školy D. Krátká s místostarostou města panem O. Strnadem, bývalým ředitelem naší školy. Oba popřáli všem úspěšný a ničím nerušený start a průběh nového školního roku. Došlo také k symbolickému předání nového parkoviště, díky kterému se výrazně zvýší bezpečnost žáků v areálu školy. Malý tradiční ceremoniál byl zakončen vyvěšením školní vlajky.

Prvňáčkům přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku, hodně kamarádů a spoustu společných příjemných zážitků.

 

 

Adaptační program v 6. A

Na začátku školního roku 2022/2023 podnikla naše třída s novou třídní paní učitelkou a paní psycholožkou výlet do nedaleké přírody.
Nacházíme se v pátém pracovním dni letošního školního roku a směřujeme k lanškrounským rybníkům, kde se seznamujeme s plánem akce a jejími pravidly. Čekají nás hry s míčem, cvičení rovnováhy během rychlé chůze, míčová hra na jména a mnoho dalších zajímavých aktivit, na které jsme se posilnili vydatnou svačinou.
Během celého dopoledne jsme měli možnost se lépe poznávat, učit se respektovat jeden druhého, dodržovat pravidla slušného chování, navzájem si pomáhat, povzbuzovat se, ale také naučit se přijímat a akceptovat své chyby i chyby druhých a z nich se pak poučit.
Počasí s celým programem se nám vydařilo a my jsme se vraceli do školy s vědomím příjemně stráveného dopoledního programu.

M. Boržíková, třídní učitelka

 

Pěšky do školy

Naše škola se i v letošním roce zapojila do výzvy Pěšky do školy. I přes naše krásné nové parkoviště chceme ukázat, že pěší cesta do školy má své benefity, zejména zvýšení samostatnosti dětí a fyzické aktivity, rozvoj sociálních vztahů mezi vrstevníky. V neposlední řadě tato výzva poukazuje i na problematiku životního prostředí.
Na začátku našeho pěšího týdne (19. – 23. září) se konal v pondělí ráno školní piknik, který byl, zejména v nižších ročnících, za přítomnosti rodičů. Celý týden se snažíme společně s dětmi chodit do školy pěšky, v mnoha třídách probíhá i dopravní či environmentální výchova.
Pojďte s námi pěšky, nejen do školy!

Eva Vetchá

 

Školní družina

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 je provoz školní družiny pouze do 15.00 hod.

M. Kroulíková

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.