Vážení rodiče

srdečně Vás zveme na informativní schůzku pro rodiče prvňáčků, která se uskuteční v pondělí 31. 8. 2020 v 15 hodin
v budově nad školní jídelnou.dobracek
Těší se na Vás ředitelství školy a třídní učitelky Marcela Málková a Radomíra Koudelková.

 

 

Loučení s 9. třídou

Druhá polovina tohoto školního roku byla jiná, netradiční, zvláštní pro nás pro všechny – pro rodiče, učitele, žáky. Čekalo na nás spoustu překážek, nástrah, nových zkušeností a osobních zkoušek. Pro žáky 9. třídy byla tato doba komplikovaná především v souvislosti s přijímacím řízením na střední školy. Ovšem neméně je trápil i fakt, že se nemohou s kamarády a učiteli běžně potkávat a nemohou si společně užívat poslední a nejkrásnější okamžiky, které konec školního roku nabízí. Jejich velkým přáním byla možnost uspořádat slavnostní akademii, na které by se mohli se všemi příjemně rozloučit.
A to se nakonec povedlo. V jiných prostorách, za jiných okolností, ale o to víc srdečněji. Plán byl uskutečnit rozloučení na školní zahradě, ale ani počasí nestálo na naší straně, a tak jsme program přesunuli do školní tělocvičny. Myslím si, že pozvání učitelé a rodinní příslušníci žáků zhlédli zábavné pásmo plné legrace, upřímných slov a příjemných vzpomínek. I přes všechny počáteční obtíže se deváťáci loučili s grácií a humorem a ukázali, že když je potřeba, umí držet za jeden provaz, dokáží si pomoci a vzájemně se podpořit. Jsem na ně pyšná za jejich rozumný a pohodový přístup a za to, že z nich vyrostli samostatní, milí a zodpovědní mladí lidé, a to je v 9. třídě výstup nejcennější.

Mgr. N. Semerádová, třídní učitelka

 

 

Provoz školní družiny o prázdninách

Pro malý zájem nebude školní družina o letních prázdninách otevřena!!!

Školní družina bude o letních prázdninách v provozu v následující dny: 18. – 31. 8. 2020.

Pokud máte zájem o školní družinu, je nutné přihlásit dítě do 20. 6. 2020 na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ŠD nebude v provozu, bude-li počet dětí nižší než deset.

M. Kroulíková, vedoucí vychovatelka

 

Znovuotevření školy pro II. stupeň

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace bude umožněna od 8. června 2020 osobní přítomnost žáků všech ročníků na II. stupni základní školy za účelem konání třídnických hodin a socializačních aktivit. Žáci se sejdou 1x týdně na 45 – 60 minut, kdy bude probíhat třídnická hodina v prostoru venkovní/přírodní učebny na školní zahradě. Přesný den a čas bude upřesněn podle organizačních podmínek, žák bude informovat třídní učitel prostřednictvím školy online. Zákonní zástupci by měli informovat třídního učitele nejpozději do 3. 6. 2020, zda jejich dítě bude přítomno ve škole. Docházka není povinná a bude probíhat ve skupině v maximálním počtu 15 žáků. Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin, ale absence se nezapočítává do absence na vysvědčení.

Při návratu do školy je třeba odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které bude opatřeno podpisem zákonného zástupce (formulář naleznete na webových stránkách školy: Pro rodiče a žáky – formuláře, žádosti).

Příchod do školy:

- žáci se sejdou před školou podle časového harmonogramu, který bude upřesněn,

- budou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními,

- pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu,

- žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník.

Hygienická opatření:

- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy,

- každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku), při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,

- neprodleně po příchodu do učebny musí každý použít dezinfekci (zajistí škola) na ruce, je možné použít i vlastní dezinfekci, kterou běžně používá.

D. Krátká
ředitelka školy

 

Školní zájezd do Anglie - postup školy

1. 7. 2020

Škola obdržela od cestovní kanceláře první zálohu (1 000 Kč/žák).

Finanční hotovost Vám bude vrácena buď přímo v kanceláři ekonomky školy, nebo bankovním převodem na Váš účet. Pokud zvolíte druhou možnost, zašlete číslo účtů se jménem vašeho dítěte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

27. 5. 2020

Vážení rodiče,
v současné době řešíme mj. i školní zájezd do Anglie, tímto bych Vás chtěla informovat o našem dalším postupu a zároveň Vás požádat o spolupráci. Škola odstoupila od smlouvy s PRO TRAVEL CK, s. r. o. podle §2535 a čekáme na její vyjádření, které se týká uhrazené zálohy ve výši 1000Kč za účastníka. Prozatím Vám vrátíme druhou zálohu, většinou se jedná o částku 2 900 Kč, kterou Vaše děti uhradily a do CK ještě nebyla odeslána. Jakmile obdržíme stanovisko CK ohledně zálohy ve výši 1000Kč, budeme Vás informovat.

Finanční hotovost Vám bude vrácena buď přímo v kanceláři ekonomky školy, nebo bankovním převodem na Váš účet. Pokud zvolíte druhou možnost, zašlete číslo účtů se jménem vašeho dítěte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkuji Vám za spolupráci a přeji brzký návrat „do všedních“ dní.

D. Krátká
ředitelka školy

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.