Spolupráce pokračuje

Pátek 14. října byl pro naše polské přátele významným dnem, dopoledne si připomínali 75. výročí vzniku školy, odpoledne bylo věnováno
25. výročí naší vzájemné spolupráce.

Dopoledních oslav, které probíhaly v prostorách školy, se zúčastnila ředitelka školy D. Krátká a bývalý ředitel školy Oldřich Strnad. Nejdříve hosté gratulovali paní ředitelce R. Walendowské k jubileu školy i úspěchům, kterých dosáhli, a předávali dárky, květiny. Poté všichni zúčastnění zhlédli video, které mapovalo historii, ale i současnost školy. Následoval kulturní program žáků školy. Oslavy pokračovaly v areálu školy, vedle pamětního kamene byla zakopána schránka s poselstvím do budoucnosti. Nakonec vzlétlo k obloze 75 balónků, které vypustili žáci školy.

Odpoledne se zaměstnanci partnerských škol setkali ve Stronie Slaskiem, příjemné zázemí jim poskytla Wila Diana. Nejdříve poznávali okolí, lanovkou vyjeli na Černou horu a otevřely se jim výhledy nejen do Polska, ale z jiného úhlu viděli také Jeseníky, Klepáč, Kralický Sněžník.
Na slavnostním večeru k 25. výročí česko-polské spolupráce, kterého se účastnili představitelé partnerských měst, se především bilancovalo a vzpomínalo na zážitky z mnoha společných akcí. Společně jsme si přáli, aby spolupráce zdárně pokračovala nejméně dalších 25 let.

Sobotní dopoledne patřilo loučení. Ale vzhledem k tomu, že do nedalekého městečka Ladek Zdroj to bylo jen několik kilometrů, domluvili jsme se, že si jeho krásy a zajímavosti nenecháme ujít. Za slunečného počasí jsme si prošli lázeňské centrum, park a nezapomněli jsme posedět
ve stylové kavárně Albrechtshalle.

CZ PL EFRR vektor JPG

 

Perníkový pohádkový Dobrák

Tento školní rok již podruhé mohli předškoláčci navštívit naši školu. Tentokrát tu ale nebyly obyčejné děti, ale „Jeníčkové a Mařenky“, kteří s námi putovali pohádkou O perníkové chaloupce. Sbírali do košíčku zralé jahůdky, procházeli se lesem a házeli šišky do stromů. Když konečně objevili perníkovou chaloupku, zajala je ježibaba a museli plnit perníčkové úkoly. Naučili se u ježibaby péci perníčky, kterými společně ozdobili chaloupku. Nakonec všichni našli cestu z lesa ven a dostali se do bezpečí k tatínkovi. Za správné splnění všech nástrah číhajících v lese na ně čekala sladká odměna v podobě lahodného perníku. Při odchodu domů děti hlásily, že se jim u nás líbilo a příště přijdou určitě zase. A kdy se uvidíme? V prosinci se společně sejdeme na Vánočním charitativním jarmarku u nás ve škole, a proto další setkání s předškoláky bude v lednu.

E. Suldovská, M. Jirásková

 

 

Přírodovědný klokan 2022

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a Junior (I. - II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž účastníci pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času.
V letošním roce se z naší školy účastnili žáci 9. ročníku, celkem 37 žáků.
Statistika soutěže:
Celkový počet řešitelů: 37
Pořadí v rámci školy:
1. Cinková Anna 9. B
2. Brůna Michal 9. A
3. Haislarová Bára 9. B

Mgr. Pavel Resler

 

Logická olympiáda 2022

V průběhu října 2022 proběhlo základní kolo Logické olympiády, což je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Základní kolo probíhá vždy online.

Do soutěže se letos zaregistrovalo rekordních 94 657 soutěžících z 3 751 škol, na naší škole počet zúčastněných mírně stoupl z loňských 38 na 42 žáků.

V kategorii A (3.-5. ročník ZŠ) se do soutěže zapojilo 17701 řešitelů, z toho v Pardubickém kraji 1073. Z 8 účastníků na naší škole se nejlépe dařilo Vojtěchu Krátkému z 5.B, který také postoupil do krajského kola. Druhé a třetí místo obsadili Kryštof Kolomý (5.B) a Jakub Cach (5.A). Krajské kolo proběhlo 4. 11. 2022 v Pardubicích a Vojta zde obsadil krásné 8. místo z celkového počtu 48 soutěžících této kategorie. Blahopřejeme!

V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) se do soutěže zapojilo 26368 řešitelů, z toho v Pardubickém kraji 1881. Na naší škole se základního kola zúčastnilo 25 žáků. Nejlepší výsledky dosáhli Filip Resler (8.A), Barbora Semerádová (8.B) a Duspivová Andrea (9.A), na postup do kola krajského to však nestačilo.

Jako poslední do soutěže zasáhli žáci 1. a 2. tříd (kategorie A1, A2). V těchto kategoriích A1 soutěžilo celkem 7719 dětí, v našem kraji 447 a na naší škole celkem 9 soutěžících. Na prvních 3 místech skončili Agáta Přibylová, Magdalena Pauková, Sofie Milićová a Jonáš Zedníček (všichni 2.A).

Přejeme všem soutěžícím mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Mgr. Gabriela Reslerová

 

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023
Střednědobý výhled příspěvkové organizace na období 2024 -2025

rozpocet PO a strednedoby vyhledu

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.