Školní družina netradičně

Páteční odpoledne 25. února se změnilo v setkání plné zábavy. Celá družina se proměnila v neuvěřitelný ráj masek. Mohli jsme vidět princezny, víly, duchy, piráty, čarodějnice.... Všechny masky byly úchvatné.
Karneval jsme zahájili promenádou, která vedla do školní jídelny, kde si i paní kuchařky či další strávníci mohli prohlédnout naše krásné masky. Po této promenádě Taťka Šmoula, Šmoulinka a jejich kamarádi rozdali dětem kartičky k plnění připravených úkolů. Děti chodily od jednoho úkolu k druhému a vše plnily s nadšením a radostí.
Čas neúprosně letěl. Po hodině radovánek jsme tuto krásnou chvilku museli ukončit a na všechny šikulky čekala malá odměna a samozřejmě jedna společná fotka.
Věřím, že jsme si to všichni užili a budeme se těšit na příští rok.

D. Frebortová

 

Pohádkový Dobráček z lesa

Ve čtvrtek 24. února jsme opět po dlouhé době mohli u nás ve škole přivítat předškoláčky na tradičním Dobráčku. Program pro děti byl tentokrát spojený také se Dnem otevřených dveří, takže jsme přivítali přes 40 dětí s rodiči. Byla možnost prohlédnout si 1. a 2. třídy nebo prostory školní družiny.

Tentokrát byl Dobráček inspirovaný lesem, lesními zvířaty a jejich životem. Na začátku jsme se s dětmi naučili pohybovou říkanku o lese a pak třídili obrázky zvířat, která bydlí v lese, která na statku nebo v cizích krajích. Velkým lákadlem je vždy interaktivní tabule, kde mohou děti pomocí pera přetahovat obrázky, písmena nebo číslice na správná místa v obrázku či textu. Sestavovali a počítali jsme zvířecí rodiny, hláskovali jsme názvy zvířat, doplňovali do nich první písmenko a vytleskávali počet slabik.

Abychom se protáhli, hledali jsme po třídě obrázky, které patřily k srnce, datlovi a veverce. Trojici zvíře, stopu a potravu jsme lepili na pracovní list. Na chodbě nás pak čekala překážková dráha lesem. Pomáhali jsme zvířátkům se zásobami, nosili jsme šišky, kaštany a oříšky do košíku. Cestou jsme museli překonat spadlý kmen, studánku, pařez, kameny v potoce a nakonec ještě vysoký strom. Za odměnu nám zvířátka nachystala lesní dobrůtky – jahody a ostružiny.

Pro rodiče měla paní ředitelka a pan zástupce připravené informace pro příští školní rok a děti si mezitím ještě pomocí nalepovaných geometrických tvarů tvořily krmelce, budky a krmítka pro zvířátka.

Na budoucí prvňáčky se těšíme ještě v březnu, při pěkném počasí na školní zahradě, a potom 20. dubna za zápisu do 1. tříd.

Martina Látrová

 

Pexesiáda ve školní družině

Během měsíce ledna jsme vyhlásily soutěž všech družin ve stolní hře PEXESO. Vzhledem ke karanténám tříd i jednotlivců se soutěž prodloužila do poloviny února. Děti soutěžily mezi sebou o nejlepšího hráče, procvičily si nejen svoji paměť, ale také schopnost soustředit se. Souboj dvojic jsme zapisovaly do tabulek a nejlepší hráči z každé družiny se utkali ve finále.

Finálové kolo proběhlo ve čtvrtek 24. 2. 2022. Na čtvrtém místě se umístila Ema M. Václavská z červené družiny, 3. místo obsadil Vilém Ryba ze žluté družiny, na 2. místě se umístila Ema Jedlínská z modré družiny a 1. místo získala nejlepší hráčka ze zelené družiny Tereza Kolmanová.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům gratulujeme!

Vychovatelky ŠD

 

 

Masopust

Masopust, další barevný den na Dobráku. Vánoce jsou daleko za námi a my se nacházíme v období masopustu. Žáci prvního stupně prožili ve čtvrtek 24. 2. den plný veselí a radovánek v maskách, ve kterých dorazili do školy. Společně s paní učitelkou si žáci vysvětlili, co masopust znamená, někteří se naučili básničku, jiní plnili úkoly spojené s touto tématikou. Rej masek jsme mohli vidět ve škole po celý den a myslím, že si tuto oslavu užili nejen žáci naší školy.

Mgr. Krudencová

 

 

Den mateřského jazyka

Mateřský jazyk, řeč, která slouží k předávání informací, k vyjádření citů. Umí pohladit, ale také ublížit, vždy musíme volit ta správná slova.

Čeština je překrásná a hravá, proto není důvod neoslavit Den mateřského jazyka. Do této „oslavy“ se 21. února 2022 zapojily 3., 4. a 5. třídy. Paní učitelky si pro děti připravily různé hry a pracovní listy, které byly zaměřené na hru s písmeny, se slovem, ale i větami. Menší děti pojaly oslavu více hrou, malovaly slova do obrázků nebo si hrály s palindromy. Větší se zapojily se synonymy, homonymy, samohláskami, slovy, která obsahují pouze souhlásky apod.

Ať už jsme tuto oslavu pojali jakkoliv, určitě se dětem podle jejich zapojení líbila.

Jana Kmentová

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.