Abeceda peněz ve 4. třídách

Na zpestření matematiky programem ČS o finanční gramotnosti Abeceda peněz jsme se těšili už na podzim. Ale dopadlo to tak jako s dalšími akcemi v tomto školním roce, museli jsme ho odložit. Abychom o něj nepřišli úplně, rozhodli jsme se alespoň pro distanční formu. První hodina tedy probíhala on-line s lektorkou ČS, dále jsme už pak pokračovali s žáky samostatně buď při distanční, nebo nyní konečně už zase při prezenční výuce. Abeceda peněz je založena na pochopení základních pojmů při plánování libovolného rozpočtu – rozpočet ztrátový, vyrovnaný a ziskový, příjmy a výdaje, půjčka… Pomocí jednoduchého pracovního sešitu třída pořádá nějakou akci (např. závody) a potřebuje si připravit rozpočet. Během plánování si rozpočet musí průběžně upravovat, zvažovat vhodnost půjčky, snažit se získat další příjmové finance… Žákům je hravou formou přiblíženo hospodaření s penězi ať vlastními nebo rodinnými, důležitost plánování, nebo kdy je výhodné vzít si půjčku.

Za 4. třídy M. Látrová

 

Darovací smlouva na test

Vážení rodiče,
pokud by Vám vyhovovaly jiné testy než ty, které obdržela škola, je možné použít vlastní test. Vy, jako rodiče, zakoupíte dětem test schválený ministerstvem zdravotnictví, např. na samotestování ze slin. Testování musí proběhnout ve škole. K testu si Vaše dítě přinese darovací smlouvu. Stáhněte si ji prosím z webu školy (formuláře a žádosti) https://www.zslado.cz/index.php/pro-rodice-a-zaky/formulare-zadosti, nebo bude k dispozici v polytechnickém centru (testovací místo pro děti s asistencí zákonného zástupce).

 

Návrat žáků do škol - duben 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízení umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání.
I. stupeň
Rotační (střídavá) výuka následovně:
týden od 12. 4. do 16. 4.
1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A - prezenční výuka ve škole
1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B - distanční výuka
týden od 19. 4. do 23. 4.
1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A – distanční výuka
1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B – prezenční výuka ve škole
Takto se to bude výuka po týdnech střídat (tzv. rotační schéma), pokud se nařízení nezmění.
Žáci jsou povinni nosit ve škole alespoň chirurgickou roušku. Každý žák bude mít s sebou 2 chirurgické roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku).
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (tělesná výchova - tyto hodiny budou žáci trávit venku, pokud to počasí dovolí; hudební výchova bude probíhat beze zpěvu).
Školní družina
Provozní doba od 6 – 16 hodin.

Z technických a personálních důvodů budou moci navštěvovat školní družinu pouze žáci z 1. – 3. tříd.
II. stupeň
Pouze distanční výuka, která je i nadále pro žáky povinná.

Školní jídelna
ŠJ je v provozu, bližší informace na www.madoret.eu. Každý strávník si musí objednat obědy. 

Ve škole bude probíhat antigenní testování žáků v pondělí a ve čtvrtek ráno. Informace ohledně testování najdete na stránkách MŠMT.
Leták k testování pro rodiče.
Leták k testování pro žáky.
K dispozici bychom měli mít LEPU testy, prosím zhlédněte instruktážní video testování ve škole.

Další informace předají zákonným zástupcům třídní učitelé prostřednictvím školy online.

Mgr. Dana Krátká, ředitelka školy
8. 4. 2021

 

 

Matematická olympiáda

V kategoriích Z6 – Z8 (pro žáky 6. - 8. tříd) proběhlo domácí školní kolo Matematické olympiády. Přihlášení žáci měli za úkol spočítat celkem 6 úloh, do okresního kola postoupil ten, kdo se stal úspěšným řešitele, tedy získal alespoň 18 bodů z 36. Celkem se zúčastnilo 5 žáků: čtyři z 6. A – Filip Resler, Emma Sedláková, Amálie Štorková a Anděla Slavíková a z 8. A – Veronika Kylarová. Úspěšným řešitelem se stal pouze Filip Resler, Veronice Kylarové postup unikl o 2 body. Okresní kolo Z6 proběhlo distančně 31. 3. 2021, Filip se stal úspěšným řešitelem a s 9 body obsadil 10. místo z 15 řešitelů.
V úterý 16. 3. 2021 se jako úspěšná řešitelka okresního kola zúčastnila Veronika Reslerová z 9. A krajského kola MO, kde obsadila s 10 body 23. místo z celkového počtu 46 žáků.
Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Gabriela Reslerová

 

 

Abeceda peněz ve 2. třídách

 

Naši druháčci se zapojili do vzdělávacího programu České spořitelny Abeceda peněz. V pátek 19. března jsme se online spojili s lektory, kteří nám nejdříve pokládali záludné otázky. Co je to banka? Proč máme peníze a k čemu nám slouží? Kde se peníze berou?... Za správné odpovědi jsme sbírali smajlíky. Na cestě k finanční gramotnosti jsme se seznámili s kreslenými kamarády Alenkou a Tomášem, kteří nám vysvětlili pojmy příjem a výdaj. Poté jsme v interaktivní hře „Ve městě“ určovali v různých situacích (jízda v tramvaji, pekař při práci, sledování televize…), zda jde o příjem nebo výdaj. Na konci hodiny paní lektorka všem dětem slíbila, že jim pošle pracovní sešit s různými úkoly na toto téma. I přesto, že nás schůzkou provázely časté technické problémy, věříme, že se dětem program líbil.

Učitelky z 2. tříd

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.