Provoz školní jídelny během prodloužených vánočních prázdnin

Objednané obědy žáků základních škol na dny 21. 12. a 22. 12. 2020 budou hromadně odhlášeny.

Žáci základních škol mají nárok odebírat obědy za dotovanou cenu i v tyto dny, pokud mají zájem obědy odebírat, je nutné si stravu zpět přihlásit.

Výdej obědů ve dnech 21.12. -  22. 12. pouze do 12.30 hodin.

Školní jídelna se uzavírá ve středu 23. 12 .2020, obnovený provoz od pondělí 4. 1. 2021.

https://www.madoret.eu/dulezite-informace/aktualni-informace-v-dobe-covid-19

Pavlína Tovtiková

 

 

Bobřík informatiky 2020

Letos proběhl už třináctý ročník soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o předmětovou soutěž, podporovanou Ministerstvem školství, kterou pořádá katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Je zde snahou otestovat znalosti žáků základních i středních škol a prověřit, jak jsou připraveni na řešení otázek v oblasti algoritmizace, problémů digitální gramotnosti a porozumění informacím. Soutěž je rozdělena do pěti věkových kategorií, od čtvrťáků základních škol po maturitní ročníky středních škol, a probíhá formou on-line testu. Letošní ročník byl specifický v tom, že žáci nesoutěžili ve škole, ale doma.
Ve třech věkových kategoriích pro základní školy se již po několikáté zúčastnila i naše škola. Nejúspěšnějším řešitelem se z naší školy v kategorii Mini se stala Lišková Kateřina, Magdalena Novotná a Michal Cink, kteří získali maximální počet bodů (192). V kategorii Benjamin získala nejvíce bodů Natálie Hajzlerová a Kateřina Krátká (180). Nejúspěšnějším řešitelem v nejstarší kategorii Kadet se stal Marek Hanyš (160).

Cacek

 

 

Přírodovědný klokan

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a Junior (I. - II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času.
V letošním roce, kdy byly školy zavřeny, a žáci se učili z domu distanční formou, organizátoři několikrát posunuli termín soutěže. Začátkem listopadu bylo rozhodnuto soutěž konat online fomou. Z naší školy se účastnili žáci 8. a 9. ročníku, celkem 54 žáků.
Statistika soutěže:
Celkový počet řešitelů: 54
Pořadí v rámci školy a zároveň okresu Ústí nad Orlicí:
1. Vávra Tomáš, 9. B
2. – 3. Přibyl Adam, 9. B
Němec Matyáš, 9. A
Pořadí v rámci kraje:
4. Vávra Tomáš, 9. B (3 body za vítězem)
Gratuluji k vynikajícímu výsledku a děkuji za reprezentaci školy.

Mgr. Pavel Resler

 

Návrat žáků do školy od 30. 11. 2020

V souladu s pokyny MŠMT se obnovuje prezenční výuka od 30. 11. 2020, a to následovně:
I. stupeň
Prezenční výuka již pro všechny ročníky.

Školní družina
Z technických a personálních důvodů budou moci navštěvovat školní družinu pouze žáci z 1. – 3. tříd.

II. stupeň
9.A,B – prezenční výuka ve škole
rotační (střídavá) výuka následovně:
     týden od 30. 11. do 4. 12.
        6.B, 7.B, 8.B - prezenční výuka ve škole
        6.A, 7.A, 8.A - distanční výuka
     týden od 7. 12. do 11. 12.
        6.B, 7.B, 8.B - distanční výuka
        6.A, 7.A, 8.A - prezenční výuka ve škole

Takto se to bude výuka po týdnech střídat (tzv. rotační schéma), pokud se nařízení nezmění.

Žáci nosí po celou dobu pobytu ve škole roušky. Každý žák bude mít s sebou 2 roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku).
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (tělesná výchova - tyto hodiny budou žáci trávit venku, pokud to počasí dovolí; hudební výchova bude probíhat beze zpěvu).
Distanční výuka je i nadále pro žáky povinná.

Školní jídelna
ŠJ je v provozu, bližší informace na www.madoret.eu. Každý strávník si musí objednat obědy. 

Informace MŠMT naleznete na https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

 

Mgr. Dana Krátká
24. 11. 2020
     

 

Otvírání Slabikáře


Maminky a tatínkové,
teď nám držte pěsti.
Při plnění všech úkolů
ať máme jen štěstí.
Ať získáme malý klíček
– zlatý klíček kouzelníček!

Tento pokřik se ozýval ve středu 25. 11. 2020 dopoledne z prvních tříd naší školy. Děti totiž soutěžily o klíč, kterým si odemkly Slabikář. V tomto klání nás bohužel letos nemohli přijít aktivně podpořit rodiče, prarodiče a další příbuzní, na které jsme se těšili. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci (COVID 19) to nebylo možné. Chtěli bychom však všem dospělákům poděkovat. Bez jejich pomoci a aktivního přístupu k on-line výuce by naše slavnost vůbec neproběhla. Společným úsilím se nám totiž podařil téměř zázrak. Děti se naučily číst první slabiky! Ještě jednou velký dík Vám všem.
Pro získání velkého zlatého klíče musely děti splnit pět úkolů od královny Abecedy I. z Písmenkového království. Všichni se s nadšením vrhli do jejich plnění. Vybojovali pět malých klíčků, které vyměnili za jeden velký. Zlatým klíčem pak odemkly zbrusu nový slabikář.
Přejeme malým začínajícím čtenářům mnoho krásných chvil nad zajímavými knihami.

MAKOŠ

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.