1. B NA BRUSLÍCH

Sice jsme teprve v 1. třídě, ale rádi sportujeme, učíme se nové věci a nezalekneme se ani těžkých úkolů. Jsou to už dva měsíce, co jsme začali bruslit. Některé děti už zkušenost měly, ale většina zkoušela první krůčky na ledě až nyní. Prvňáčci jsou velké šikulky a hodinu od hodiny se opravdu zlepšovali, ke konci našeho bruslení už si troufli bez hrazdičky na led úplně všichni. Mohli jsme se na bruslích dokonce pustit i do her a soutěží.

Nejvíce jsme se těšili na závěrečný ledový karneval – a že se bylo na co dívat! Po ledě se proháněli třeba pirát, spiderman, dalmatin, kočky i králíci, čarodějky, čertice a spousta dalších pohádkových bytostí. Za pořádné bruslení a soutěžení si děti našly na ledě malinkou sladkou odměnu.

Velké poděkování patří rodičům a prarodičům za perfektní spolupráci při převozu věcí a pomoci v šatně i na ledě při každém bruslení. Tak zase za rok!

Za 1. B M. Látrová

 

ZDRAVOhrátky

Každý rok zvažují žáci devátých tříd své zájmy, talent, prospěch a předpoklady a podle toho si volí obor, ve kterém se chtějí dále vzdělávat. Podle zvoleného oboru si následně vybírají střední školu. K tomu, aby správně vybrali, jim pomáhají mimo jiné takové akce, jako jsou právě ZDRAVOhrátky.

V rámci této akce byly žákům devátých ročníků prezentovány maturitní obory praktická sestra a sociální činnost. Z naší školy se akce dne 16. 11. 2022 zúčastnilo sedm žákyň. Již 5. ročník ZDRAVOhrátek zorganizovala Vyšší odborná škola a Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí. V průběhu akce navštívily žákyně postupně následujících osm prakticky zaměřených stanovišť:

Ambulance – preventivní prohlídka, měření fyziologických funkcí

Prevence HIV/AIDS – rizika nákazy, zásady prevence

Simulace stáří – zhoršený zrak, pohyb, kompenzační pomůcky

První pomoc I – záchrana člověka v bezvědomí, zástava srdeční a plicní činnosti

První pomoc II – nácvik obvazové techniky, zlomeniny

První pomoc v terénu – prohlídka vozidla ZZS, zásady první pomoci

Terapie v praxi – seznámení s metodami, muzikoterapie, terapie hrou

Zdravý životní styl – zásady zdravé výživy, nebezpečí alkoholu, kouření a drog

Na závěr ještě organizátoři zařadili vědomostní soutěž o ceny.

Akce byla dobře zorganizovaná a některým žákyním jistě pomohla při rozhodování o volbě střední školy.

Daniela Krátká

 

 

Mezinárodní den tolerance

Mezinárodní den tolerance si připomínáme 16. 11., respekt si zaslouží všichni lidé okolo nás. Dne 13. 10. 1781 vydal císař Josef II. tzv. toleranční patent, ten zaručoval svobodu vyznání. V dnešní době vztahujeme toleranci nejen k lidem jiného náboženského vyznání, ale i jiné barvy pleti, kultury apod. Stejné uznání si ale zaslouží každý, kdo je „jiný“, tedy také lidé s handicapem.
I my jsme si s páťáky připomněli, co je důležité vědět o toleranci v životě, možná si to ani neuvědomujeme, ale tolerujeme každý den něco (tedy snad).
Děti se rozdělily do skupinek a pracovaly společně, i toto je tolerance, každá ze skupinek si vytvořila myšlenkovou mapu na téma tolerance. Potom jsme se společně zamysleli nad tématem komunikace mezi lidmi, dětmi, děti si udělaly test na asertivní jednání a nakonec dokončily své myšlenkové mapy.

Jana Kmentová

 

 

JEŽČÍ DEN V 1. TŘÍDÁCH

Minulý týden byl díky státnímu svátku kratší a ještě jsme se těšili na další projektový den – tentokrát na nás čekali ježci a ježečci. S nimi jsme celý den četli, počítali, kreslili, zpívali i cvičili. Moc nám chutnalo ježčí občerstvení a bavilo nás vyrábění ježečků z vlny.
Nezapomněli jsme ani na přichystání pelíšku pro zimní spánek. A víte, že ježek si na bodlinách nenosí jablka a hrušky, ale nejvíce si pochutná na žížalách a červících? My už ano. Na závěr dne jsme si to také vyzkoušeli!

Za 1. třídy M. Látrová

 

 

Dějepisná exkurze

V pátek 4. listopadu 2022 se obě 8. třídy společně vydaly na exkurzi do Králík. Nejdříve jsme navštívili dělostřeleckou tvrz Hůrka a za poutavého vyprávění pana učitele Žáka jsme zdolali dvoukilometrovou trasu uvnitř bunkru. Tuto prohlídku zpestřilo stoupání do 285 schodů. Pro představu jich bylo stejně jako v jedenáctipatrovém panelovém domě.
Dále jsme se podívali na Horu Matky Boží. Jedná se o krásný barokní klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie vzdálený asi 1,5 km od města Králíky v obci Dolní Hedeč. Řidič autobusu nás naštěstí vyvezl až nahoru, což jsme v ošklivém počasí radostně přivítali.
Pak už nás čekala pouze cesta domů, kterou jsme si zkrátili povídáním o zážitcích z dnešního dne. Exkurze se nám líbila a těšíme se na další společnou akci.

B. Semerádová, žákyně 8. B

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.