Slavnost Slabikáře 

Jako by to bylo včera, kdy naši prvňáčkové poprvé usedli do školních lavic. Téměř tři měsíce se prokousávali prvními písmenky, která začali skládat do slabik a nakonec do prvních slov. Rozloučili se s Živou abecedou a těšili se na nový Slabikář.
Proto jsme si na odpoledne 25. 11. 2019 pozvali naše rodiče, abychom jim předvedli, co jsme se naučili a dokázali jim i paní učitelce, že si Slabikář zasloužíme. Rodiče jsme nejdříve přivítali písničkou. Pak jsme skládali korálky ze slabik, přiřazovali jsme slabiky k obrázkům, trénovali paměť, vybarvovali jsme písmenka z hroznového vína. Za každý splněný úkol jsme obdrželi část obrázku a po splnění všech úkolů jsme z  nich sestavili královský erb s klíčem. Ten jsme vyměnili za klíč ozdobný. Tímto klíčem jsme odemkli Slabikář.
Do Slabikáře každý dostal novou záložku, aby se při čtení nikdy neztratil. Slavnost se moc vydařila, což ocenili nadšení prvňáčkové i jejich rodiče, kteří si tuto slavnostní chvilku užili společně s dětmi.

Za spokojené prvňáčky třídní učitelky M. Jirásková a E. Suldovská

Přebory škol 

V Lanškrouně se každoročně konají Přebory škol v šachu. Letos se jako první do této soutěže zapojila ZŠ Dobrovského Lanškroun.

Konečné pořadí

                   
                       

Poř.

Jméno

Rtg

1

2

3

4

5

6

7

8

Body

1.

Lána Vincent

1103

*

1

1

1

1

1

1

1

7,0

2.

Přibyl Adam

1077

0

*

1

1

1

1

1

1

6,0

3.

Sadílek Jakub

1057

0

0

*

1

1

1

1

1

5,0

4.

Sadílek Filip

1098

0

0

0

*

1

1

1

1

4,0

5.

Lánová Apolena

0

0

0

0

0

*

1

1

1

3,0

6.

Dušánek Filip

0

0

0

0

0

0

*

1

1

2,0

7.

Hajzlerová Natálie

0

0

0

0

0

0

0

*

1

1,0

8.

Hanáková Veronika

0

0

0

0

0

0

0

0

*

0,0

Krištof Jiří

 

Listopadový Dobráček pro předškoláky – Cestujeme kolem světa – Evropa 

Ve čtvrtek 14. listopadu jsme v letošním školním roce poprvé přivítali předškoláky na tradičním Dobráčku. Tématem pro tento rok je Cestování kolem světa a začali jsme rovnou Evropou. Pohybová „cestovací“ říkanka nás seznámila, a protože se sešlo 15 šikovných dětí, poradily si s mapou i kontinenty, které namalovali čtvrťáci. Na interaktivní tabuli jsme procvičili barvy, tvary i písmenka. Grafomotoriku předškoláci potrénovali při cestách po papíře a protáhli se na chodbě, kde cestovali už různými dopravními prostředky. Navzájem si pomáhali, aby zvládli z barevných víček složit naši vlajku. Trochu matematiky jsme vyzkoušeli s obrázky různých národních krojů a zapojili jsme i maminky a tatínky, ať si zkusí tipovat. Na závěr si děti nalepily do brožurky první mapku Evropy, a pokud přijdou příště 12. prosince, čeká na ně téma Amerika.

Martina Látrová a Katka Krudencová

 

Návštěva radnice 

Se třeťáky se už nějakou dobu učíme v prvouce o Lanškrounu, byli jsme se podívat v muzeu a dnes i na radnici. V kanceláři u pana starosty jsme obsadili všechna místa u velikého kruhového stolu. Pan starosta nám chvíli povídal, jak to na městském úřadě a v jeho kanceláři chodí, jak probíhají schůze městské rady a vyzkoušeli jsme si i hlasování. Pak nám promítal různé lanškrounské fotky a vyprávěli jsme si o místní historii, budovách, přírodě, školách, sportu nebo kulturních akcích. Na závěr jsme se s panem starostou vyfotili u vlajky města Lanškrouna, dostali jsme hry mikádo a bonbóny. Vystřídali jsme se s 3. A, která byla nejprve v radniční věži. Čekaly nás dvoje strmé schody, ale stálo to za to, prohlédli jsme si hodinový stroj a ve věži jsme si užili rozhledy na město ze čtyř různých stran. Pak ještě děti ve dvojicích plnily na náměstí různé úkoly. Zjišťovaly např., jaké ulice vedou z náměstí, jak se jmenují ostatní lanškrounská náměstí a také kostely, co je napsáno na památníku Jana Marka Marků před budovou gymnázia nebo jak se dovedou orientovat v plánku města.

Za 3. třídy Martina Látrová

Přírodovědný klokan 

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Průběh soutěže je obdobný jako u dobře známého a zavedeného českého Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a Junior (I. - II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Distribuce testů a jejich následné vyhodnocení prochází sítí krajských a okresních důvěrníků. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.
Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci devátého a osmého ročníku.
Statistika soutěže:
Celkový počet řešitelů: 55
Pořadí v rámci školy:
1. Miškolci Tadeáš, 8. B
2. Přibyl Adam, 8. B
3. Faltusová Nikola, 8. A

Mgr. Pavel Resler

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.