Vánoční charitativní jarmark

Vánoční jarmark nám všem v období pandemie způsobené nemocí covid-19 moc chyběl. S o to větší radostí a nadšením jsme se do příprav pustili letos. Termín jsme si opatrně určili již na podzim, a tak naše plány směřovaly k pátku 2. prosince 2022.

Nic jsme nepodcenili, však bylo potřeba přichystat mnoho věcí. Děti při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností začaly tvořit drobné dárky, společně jsme hledali možnosti, co vylepšit, žákovský parlament zvažoval, koho a co touto dobročinnou akcí podpořit, dále bylo potřeba nasvítit betlémy, připravit pozvánky a získat si přízeň dobrých lidí. Pomoc nám přislíbilo mnoho rodičů a přátel školy a jejich zájem nás utvrdil v tom, že náš tradiční jarmark má opravdu smysl.

Všechno začalo již brzy ráno. Krabice plné dezertů během chvíle zaplnily náš skromný školní balkónek, chodba a učebny v přízemí se proměnily v prodejní stánky, prostor spojující budovu školy s polytechnickým centrem osvítily betlémy a z auly se stala prostorná kavárna.

Prostory, které jsme vyhradili pro úvodní vystoupení tanečního kroužku Sluníčko a pěveckého sboru Notičky, se úderem čtrnácté hodiny zaplnily návštěvníky jarmarku a my si tiše přáli, abychom mohli školu nafouknout a umožnit všem rodičům a prarodičům užít si příjemnou atmosféru, o kterou se naši umělci postarali. Poté se slova ujala paní ředitelka Dana Krátká a přivítala všechny zúčastněné. Jarmark mohl začít.

Výrobky ve stáncích byly originální, nápadité, vkusné a milé. Malí a mladí prodejci se svými učitelkami nešetřili úsměvy a vlídným slovem a snažili se zákazníkům nabídnout jen to nejlepší. Paleta zákusků, dortíků a buchet v kavárně byla pestrá a lákala ke chvilce potřebného a mnohdy nutného odpočinku. Žáci 9. B nainstalovali na chodbě polytechnického centra fotokoutek, který umožnil všem zájemcům uchovat si dnešní zážitek navždy.

Výrobků ubývalo, únavy přibývalo, a tak jsme v 17 hodin začali naši starou dámu dávat do pořádku. Celý víkend jsme přemýšleli, kolik peněz se nám podařilo utržit. Výslednou částku jsme se dozvěděli až ve středu po bleším trhu, kterým jsme charitativní jarmark definitivně ukončili.

Suma to byla dechberoucí. Celkem se nám díky vám všem podařilo získat 103.047,- Kč.

A závěrem ještě jedna důležitá informace – polovina výtěžku směřuje rovným dílem našemu bývalému žáku Pavlu Kvapilovi, jenž statečně bojuje se zákeřnou svalovou dystrofií, a dvouletému Vašíkovi z Letohradu, který trpí nemocí motýlích křídel. Druhou polovinu z částky získává škola. Žáci přišli s velmi hezkým nápadem nakoupit za tyto peníze lavičky do areálu naší školy a my jsme je v tom rádi podpořili. Těšíme se, až si jimi na jaře zútulníme venkovní prostory a vytvoříme tak dětem zákoutí, kde budou moci trávit nejen polední přestávky.

Děkujeme, že jste nám i letos zachovali přízeň a pomohli jste nám podpořit akci, která má smysl.

Mgr. Naďa Semerádová

 

PC-ák 2022, krajská počítačová soutěž pro žáky ZŠ

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos se ZŠ Dobrovského Lanškroun ve středu 30. 11. 2022 zúčastnila počítačové soutěže pořádané SPŠE a VOŠ Pardubice. Soutěž je vypsána pro žáky 8. – 9. tříd v těchto kategoriích: tvorba plakátu, grafický návrh a prezentace v PowerPointu, která je ještě zvlášť rozdělena na jednotlivé ročníky.

Ve velice početném poli soutěžících (100 žáků z 20 škol) se nám v letošním roce nepodařilo umístit mezi tři nejlepší v žádné kategorii.

Letos jsme poprvé postavili i družstvo do soutěže S-Robot, která také získávala pouze cenné zkušenosti.

Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy ZŠ Dobrovského Lanškroun a těšíme se na další ročník.

Soutěžící

Tvorba prezentace 8. třída

Tomáš Bůžek

Tvorba prezentace 9. třída

Lukáš Krátký a Jakub Kropáček

Grafický návrh

Veronika Dušková, Kateřina Krátká a Bára Semerádová

Tvorba plakátu

Patrik Sedlák a Daniel Štěrba

S-Robot

Petr Špirka a Filip Resler

V. Cacek

 

Abeceda peněz ve 4. třídách

Naše 4. třídy se letos zapojily do programu o finančním vzdělávání Abeceda peněz, který pro ně připravila Česká spořitelna. Tento jedinečný zážitkový program pokrývá celý standard finanční gramotnosti pro 1. stupeň základní školy. Naše škola si vybrala projekt Zvládneme to ve škole. Děti na začátku programu vyplnily vstupní kvíz a poté ve třídě uvítaly paní z České spořitelny, která je seznámila s celým projektem, aby věděly, co je čeká. Vlastním tempem jsme potom každý týden uváděly naše čtvrťáky do světa správného hospodaření s penězi. Byli jsme na interaktivní exkurzi banky a vstoupili do míst, kam obvykle veřejnost není zvána (do trezoru). Žáci viděli, jak se bankovky vkládají a vybírají z bankomatu, jaké mají bankovky ochranné prvky, jak vypadá milion v hotovosti. Naučili se chápat, co je rodinný rozpočet a začali o penězích přemýšlet jako dospělí. Seznámili se s pojmy rozpočet, příjem, výdaj, spoření či půjčka. Zjistili, že není tak snadné v dnešní době s penězi hospodařit. Školáci si díky programu vštípili zásady správného hospodaření prostřednictvím hry a zábavy, aniž by měli pocit, že se něco učí. Celý program jsme ukončili výstupním kvízem.

E. Suldovská, M. Jirásková

  

 

Otevírání Slabikáře

Z pohádky do pohádky. Tak vypadala středa 23. listopadu v 1. třídách. Děti přišly v krásných pohádkových kostýmech a třídy se zaplnily princeznami, královnami, moderními hrdiny jako je Batman, Superman či jiní. Děti měly zvláštní den. Objevily se v říši písmenek v královském městě Písmenkov. V říši vládla Písmenková královna a děti musely splnit těžkou zkoušku složenou ze znalosti písmen, čtení slabik a jednoduchých slov. Její výsost bedlivě sledovala, jak jsou děti šikovné. V odpoledních hodinách děti čekalo překvapení. Získaly zlatý klíček, který umí odemknout Slabikář. Na této slavnosti také nechyběli rodiče dětí, kteří se sami přesvědčili, že si Slabikář opravdu zaslouží.

Dětem přejeme chuť do čtení a poznávání dalších písmen, aby se z nich na konci roku stali opravdoví čtenáři.

Za 1. třídy Jana Křenková

 

 

Pythagoriáda 2022

Ve středu 19. října 2022 proběhlo školní kolo Pythagoriády. Pythagoriáda je soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ se zájmem o matematiku, žáci mají 60 minut na vyřešení 15 úloh. Letos se zúčastnilo celkem 36 žáků z 6. až 9. tříd.

Nejlepší řešitelé jednotlivých kategorií:

6. ročník: 1.-2. Fajtová Lucie 6.A

Slovák Jan 6.B

3. Yarosh Mariia 6.B

7. ročník: 1. Topinka Tobiáš 7.B úspěšný řešitel

2. Černý Lukáš 7.A úspěšný řešitel

3.-4. Jakeš Daniel 7.A

Procházka Matyáš 7.B

8. ročník: 1.-2. Mareš Roman 8.A

Štěrba Daniel 8.B

3.-4. Hostovská Michala 8.B

Slavíková Anděla 8.A

9. ročník: 1.-2. Cinková Anna 9.B

Černá Pavla 9.B

3. Krátký Lukáš 9.A

Jako jediný postoupil do okresního kola Tobiáš Topinka (12 bodů z 15). To se konalo v úterý 22. 11. 2022 v DDM Duha Ústí nad Orlicí a Tobiáš, přestože se nestal úspěšným řešitelem (úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal 10 a více bodů), obsadil s 9 body krásné 3. místo ve své kategorii.

Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Gabriela Reslerová

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.