Předávání vysvědčení za I. pololetí

Předávání vysvědčení za I. pololetí tohoto školního roku je stanoveno na čtvrtek 28. ledna 2021.
Ve čtvrtek 28. ledna 2021 obdrží vysvědčení a výpis vysvědčení žáci 1. a 2. tříd.
Ostatní žáci školy a jejich zákonní zástupci budou mít ve čtvrtek 28. ledna zpřístupněno hodnocení za I. pololetí v informačním systému Školy OnLine (hodnocení - hodnocení žáka/studenta). Výpis vysvědčení žáci obdrží po návratu do školy.
V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny.

 

Rukavičkový den

Chráním, ruce chráním,
před mrazem je bráním.
Každý prstík ohřeju,
teplíčko mu dopřeju.
Kamarádka čepice
nebojí se vánice.

Touto hádankou jsme začínali 15. ledna vyučování. Děti již od sv. Martina netrpělivě vyhlížely sníh a po Vánocích se konečně sněhové nadílky dočkaly. A protože na sněhu nesmí chybět rukavice, čekal nás v pátek RUKAVIČKOVÝ DEN. Děti doplňovaly do křížovky povolání, při kterých se rukavice používají, skládaly z písmenek zimní slova, pracovaly s pohádkou O ztracené rukavičce. V matematice hledaly podle výsledků druhou rukavičku do páru nebo věšely mokré rukavice na šňůru podle velikosti. Na vlastní kůži si vyzkoušely, že v rukavicích není snadné pracovat (uchopení či sbírání předmětů, podpis na tabuli). Počasí bylo toho dne opravdu mrazivé, takže děti při častém větrání pracovaly v rukavicích velice rády. Za zvládnutí všech nástrah a úkolů dostaly pochvalný list a malou odměnu.

Učitelky z 2. tříd

 

Rekonstrukce akvárií

V měsíci prosinci se na Dobráku pilně pracovalo. Byla provedena rekonstrukce stávající stěny s akvárii, akvaterárii a terárii v suterénu školy. Pěkně jsme si „mákli“, ale výsledek stojí zato. Vznikla krásná, moderní stěna, radost pohledět.
Co tomu předcházelo? O prázdninách přišla paní ředitelka Dana Krátká s návrhem na změnu stěny (dnes už vím, že to byl super návrh, díky). Pan Vyhnálek (CHOVEX CZ) vypracoval studii s finanční rozvahou. Bylo schváleno a v prosinci se začalo. Nejdříve jsme museli vše přestěhovat - 5 akvárií (asi 250l) s rybičkami, akvaterárium s želvami, terária s hady, křečky, šneky a zlikvidovat původní stěnu. Díky za pomoc panu zástupci P. Reslerovi, p. školníkovi Vyhnálkovi a chlapcům z 9. tříd. Poté byla postavena na původní kovovou konstrukci nová stěna, zabudována akvária, terária. Bylo instalováno nové osvětlení. Ale vůbec nejdůležitější je centrální filtrace, vzduchování a odsávání. Poté následovalo stěhování živočichů do nového. Nejvíce, a to viditelně, se v novém prostředí ve vysoké vodě líbí želvám.
Trocha historie: původní stěnu jsme „zdědili“ v roce 1990 z Domu pionýrů v Lanškrouně. Od tohoto roku (neuvěřitelných 30 let) se v péči o živočichy vystřídalo asi 500 dětí v rámci biologických praktik. Chovali jsme kromě rybiček raky, kraby, žabičky, žebrovníky, agamy, sklípkana, pakobylky, ještěrky...
V současnosti máme nejstarší užovku červenou - 17 let, krajtu královskou 11 let (pro ty chováme laboratorní bílé myšky), želvy 13 let. Staráme se i o znovu nalezeného gegona obrovského, který se rok a sedm měsíců skrýval v obložení staré stěny. Zanechával za sebou stopy trusu, takže jsme věděli, že žije. Z rybiček chováme skaláry, čichavce, parmičky, tlamovce, karase, ancistrusy. Chybí ještě trochu zeleně, ale to časem také bude.
A zajímavost! Víte, že hadi vydrží až půl roku bez potravy? Víte, že samice gekona může naklást oplozená vajíčka bez přičinění samečka? Měli jsme štěstí, takové mládě gegona se u nás také objevilo. Také si užívalo svobodného pohybu, ale už je v teráriu.
Závěrem bych chtěla ještě jednou moc poděkovat vedení školy, panu školníkovi za vydatnou pomoc, ochotu a panu Vyhnálkovi, CHOVEX CZ  za realizaci projektu.
Přikládám pár fotografií a posuďte sami.

Jana Knápková

 

 

Logická olympiáda

Také v letošním školním roce proběhla Logická olympiáda, což je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
Do soutěže se letos zaregistrovalo 63 770 soutěžících ze 3143 škol. Z naší školy se přihlásilo celkem 9 žáků.
V kategorii A (3.-5. ročník ZŠ) se do soutěže zapojilo 12509 řešitelů, z toho v Pardubickém kraji 715. Ze třech našich účastnic (D. Flídrová, M. Novotná a V. Hanáková) se do krajského kola podařilo postoupit Daniele Flídrové z 5.A a Veronice Hanákové ze 4.B. Danielka byla úspěšná i v kole krajském, kde obsadila 5. místo a postoupila do finále 13. ročníku Logické olympiády, které se v letošním roce konalo z důvodu vládních omezení rozděleně v jednotlivých krajích a proběhlo v pondělí 14. 12. 2020 v Pardubicích. Ani v celostátním finále se neztratila a obsadila krásné 29. místo z celkového počtu 66 účastníků této kategorie. Gratulujeme!!!
V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 16876 řešitelů, z toho v Pardubickém kraji 1030. Na naší škole se základního kola zúčastnilo celkem 6 žáků: Kryštof Jirásek, Kristýna Langerová a Veronika Reslerová z 9.A, Veronika Kylarová z 8.A, Ondřej Olenočin z 8.B a Filip Resler z 6.A. Přestože se nikomu z nich nepodařilo postoupit do krajského kola, všichni byli mezi 75 % nejlepších řešitelů.
Přejeme všem soutěžícím mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Mgr. Gabriela Reslerová

 

 

Důležité informace

Výuka od 4. 1. 2021

V pondělí 4. 1. 2021 se otevře škola pouze pro výuku žáků 1. a 2. ročníku.

Prezenční výuka v 1. a 2. ročníku bude probíhat dle stálého (prezenčního) rozvrhu v plném rozsahu.

Provoz  školy
Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Každý žák bude mít s sebou 2 roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (tělesná výchova - tyto hodiny budou žáci trávit venku v areálu školy, pokud to počasí dovolí; hudební výchova bude probíhat beze zpěvu).
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Pro žáky ostatních ročníků zůstává povinná distanční výuka včetně on-line výuky v jednotlivých předmětech. Pro žáky jsou umožněny individuální prezenční konzultace ve škole. Vždy po dohodě s vyučujícím.

Školní družina
Provoz školní družiny je realizován v plném rozsahu (6 – 16 hodin).
1.A – ve své kmenové třídě
1.B – ve žluté družince
2.A – v zelené družince
2.B – v modré družince 

Školní jídelna
ŠJ je v provozu, bližší informace  na  www.madoret.eu 

Mgr. Dana Krátká
28. 12. 2020

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.