Lednové setkání s předškoláky

Ve čtvrtek 9. ledna jsme v tomto školním roce cestovali s předškoláky po světě již potřetí. Tentokrát se děti staly polárníky, protože poznávaly Antarktidu. Sestavily název světadílu, hledaly do páru rukavice, na kterých procvičily barvy a tvary, pomohly tučňákovi najít v bludišti správnou cestu. Na chodbě si na tučňáky i zahrály lovením ryb z oceánu. Nakonec si nalepily do svého cestovatelského deníku mapku a zanechaly „svou stopu“ na připravené mapě světa. Zájem byl opravdu veliký, přišlo mnoho dětí, které jsme pozvaly na další setkání 6. února 2020.

E. Suldovská, M. Jirásková

 

 

Výstava Josefa Lady

Ve středu jsme nakrmili zvířátka a ve čtvrtek jsme zase dodali trochu kultury nám. Byli jsme si totiž prohlédnout vzácnou výstavu obrazů Josefa Lady, vždyť k její návštěvě zvali i v televizi. Mnoho obrázků a námětů děti znají z leporel nebo knížek, viděli jsme ale také třeba komiks z novinářského prostředí, návrhy kostýmů k Prodané nevěstě a některé Ladovy knížky. Děti potěšilo několik dílů pohádky o lišce Bystroušce. Na závěr si děti vyzkoušely, co si pamatují a jaký mají postřeh, vyplňovaly totiž pracovní listy připravené přímo k této výstavě. Budou slosovatelné, tak jsme zvědaví, jestli volný vstup do muzea nevyhraje třeba zrovna někdo od nás.

Za 3. třídy Martina Látrová

 

Předvánoční akce 3. A a 3. B

Venku to zatím sice na zimu a mrazy nevypadá, ale pevně věříme, že se ještě dočkáme. A aby měla zvířátka v lese vše připraveno, nadělili jsme jim pod stromeček dobroty pro jistotu už teď. Nechyběly mrkve, jablka, tvrdé pečivo, piškoty, kukuřice, kaštany nebo lojové koule pro ptáčky. Jako každý rok jsme si pak u stromku zazpívali koledy a zapálili prskavky. Až se budete chtít o Vánocích trochu provětrat, můžete jít do lesíka pod skautskou klubovnou doplnit zásoby do lesní spižírny.

Za 3. třídy Martina Látrová

 

Testování COMDI

Co si má čtenář představit pod tímto pojmem? Jednoduše řečeno, jedná se o kariérové poradenství přímo ve škole a na závěr testování žák získá výstupy o svých profesních předpokladech.

Začátkem prosince se na Dobráku uskutečnilo testování pod vedením školní psycholožky Mgr. Kamily Barlow, která získala licenci tutora. Modul A pro žáky základní školy absolvovalo 20 žáků 9. třídy.  Rodiče byli o testování podrobně informováni na třídní schůzce a s dětmi doma vyplnili vstupní dotazníky. Samotné testování probíhalo na školních počítačích během tří vyučovacích hodin. Některé části testu byly časově omezené, v jiných žáci pracovali svým tempem. Před vánočními prázdninami obdrželi deváťáci nezvyklý dárek v podobě výstupů z COMDI. Paní psycholožka zrealizovala s každým žákem individuální rozbor, během něhož byly podrobně interpretovány výstupy.  Třetina rodičů využila její nabídku a konzultace se také zúčastnila. Při interpretaci žáci slyšeli informace o svých zájmech, profesní orientaci, porovnávaly se jejich vědomosti s klasifikací a výkonovými faktory. Dále se srovnávala vyrovnanost povahových vlastností a typu osobnosti. Pro zúčastněné byly určitě nejzajímavější výstupy o profesních předpokladech se závěrečným rozborem doporučených oborů. Žáci také obdrželi písemnou zprávu se závěry z testování COMDI. 

Tímto testováním jsme se snažili pomoci žákům při volbě středních škol. Jsme přesvědčeni, že prevence před chybně vybranou školou je lepší, než následný přestup na jinou školu  nebo rekvalifikace a nezaměstnanost.  

Moje poděkování patří Mgr. K. Barlow a také Společenství firem Lanškroun, které ze svých prostředků uhradilo licence pro šedesát žáků, takže na jaře absolvují COMDI i žáci 8. tříd.

Dana Krátká
ředitelka školy

 

 

Vánoční koncert

Rok 2019 je téměř za námi a my jsme se sešli v kostele sv. Anny na již tradičním zpívání. Společně jsme se vánočně naladili a poslechli si spoustu známých i neznámých koled a vánočních písní.

Koncert začaly třídy z I. stupně, každá třída zazpívala vždy jednu českou koledu. Tradiční anglickou píseň si zazpívaly děti společně. Letos jsme slyšeli dvě, jednu od žáků prvních a druhých tříd a druhou od dětí ze třetích až pátých tříd. Podobně tak tomu bylo u II. stupně.

Na závěr vánočního zpívání II. stupně předalo vedení školy šek paní Kvapilové v hodnotě 30 000,- korun, což byl výtěžek Charitativního jarmarku, který uspořádala naše škola na začátku prosince. Stalo se již tradicí, že touto akcí pomáháme našemu, dnes už bývalému, žákovi Pavlíkovi.

Jana Kmentová

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.