Veselé zoubky v 1. třídách

První třídy se zapojily do preventivního programu „Veselé zoubky“, který připravila společnost dm drogerie markt s.r.o. Program byl realizován v rámci tématu Lidské tělo v hodině prvouky. Děti nejprve shlédly film Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Poté následovala diskuze o zásadách správné péče o zoubky, jak si zuby čistit, aby byly bez kazu, proč navštěvovat zubního lékaře a různá čísla, jako počet mléčných zubů, kolikrát denně zuby čistit apod. Následně děti vyplněly pracovní list, kde byly různé úkoly o správném stravování, hledání kazů a cesta bludištěm. Na webových stránkách společnosti dm.cz jsme si mohli zahrát i různé „zubní hry“. Na závěr si děti rozdaly samolepky do koupelny a modré balíčky „Veselé zoubky“.

Tímto děkujeme společnosti dm drogerie markt s.r.o. za dárečky i za nabytý program.

Za první třídy Š. Skalická

 

Jarní vycházka k rybníkům

Na čtvrtek 9. května jsme si objednali slunečné počasí a vydali se k lanškrounským rybníkům. Cestou jsme poznávali a opakovali různé květiny, keře i stromy, všímali si zvířat a jarní přírody. Zastavili jsme se na několika hřištích a na zpáteční cestě jsme se pustili do plnění našeho letošního dobrého skutku, čistili jsme přírodu od odpadků. Ještě před tím jsme se pro jistotu na Knoflíku posilnili nanukem, nebo jinou dobrotou😊

M. Látrová

 

Druhé místo v krajském kole biologické olympiády – 9. 5. 2024

Postup do krajského kola biologické olympiády si Káťa Krátká (IX. A) zajistila svým vynikajícím výkonem v okresním kole, kde zvítězila. V krajském kole se sešlo v ZŠ v Pardubicích-Polabinách 11 skutečně připravených soutěžících. Svědčí o tom i fakt, že všichni zúčastnění se stali úspěšnými řešiteli krajského kola.

O to cennější je druhé místo, které se Kátě podařilo vybojovat. Káťa opět potvrdila, že ji biologie baví, ráda se této přírodní vědě věnuje i ve volném čase a je schopná se velmi kvalitně připravit na tak náročnou soutěž.

Káťo, moc blahopřejeme, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Daniela Krátká

 

Seznam přijatých dětí do prvních tříd ve školním roce 2024/25

zapis prijati zaci 2024

 

Digitalizujeme školu - prevence digitální propasti, digitální gramotnost

digitalizace 173 174

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.