Recitační soutěž na I. stupni

Ve středu 14. února se děti z prvního stupně sešly v aule polytechnického centra na recitační soutěži. Celkem se účastnilo 19 dětí a do poroty se posadila paní ředitelka Dana Krátká, paní učitelka Daniela Smejkalová a jako další členkou poroty byla paní ředitelka knihovny Linda Netušilová.
Děti byly rozděleny do třech kategorií. Děti z prvních tříd měly svou vlastní a byli v ní čtyři účastníci, porota to neměla vůbec jednoduché a po dlouhém rozhodování na první místo umístila Stellu Veiglovou z 1.B s básničkou Chobotnice kadeřnice, tu napsala Zuzana Pospíšilová.
Druhou kategorii tvořily děti ze 2. - 3. tříd, v této kategorii se umístila na 1. místě Amálie Samuelová ze 2.A s básničkou Moje panenka od Jiřího Havla, na 2. místě Jiří Švéda ze 3.B, který zarecitoval báseň Růže z lásky. Třetí místa porota udělila dvě, protože rozhodování bylo velmi těžké, jednou z umístěných byla Evelin Anna Pfitznerová ze 2.B s básní Bleší cirkus, druhým byl Lukáš Václavský ze 3.B s básní, kterou napsal Miloš Kratochvíl a nazval ji Zajíc a osel.
Třetí kategorie byla určena pro děti 4. – 5. třídy, ta byla také velmi početná. 1. místo s básní Až ze Sněžky s ježky pěšky od Jiřího Havla obsadila Vendula Košťálová ze 4.B. Druhá místa porota udělila dvě, jednou z oceněných byla Taťána Smejkalová s básničkou Uspávanka s Popelčiným oříškem od Jana Skácela a druhou Pavlína Marková s básní Vzpomínka na pravěké doby aneb zlatý věk, kterou napsal Michal Černík. Krásné třetí místo obsadila Anna Slováková z 5.B, která porotě přednesla básničku Jak taškář napálil taškáře.
Zvláštní cenu poroty dostal Dominik Faltus z 5.A za vlastní báseň, kterou nazval Roční období.
Všem dětem děkujeme za snahu, účast a odvahu. Budeme se těšit na další výkony v okresním kole, kam postoupili Amálie Samuelová, Jiří Švéda a Vendula Košťálová.

Jana Kmentová

 

Konverzační soutěž v německém jazyce

V úterý 13. února se dvě žákyně naší školy zúčastnily okresního kola Konverzační soutěže v německém jazyce (kategorie 8. - 9. ročník). Nejdříve se soutěžící museli vypořádat s poslechovou částí, následovala ústní část, při které prokázali své znalosti při představení, při konverzaci na vybrané téma z běžného každodenního života a popisu obrázku. Jednotlivé výkony byly velmi vyrovnané a my máme velkou radost, že 1. místo obsadila Kseniia Dolynska (9. B) a 2. místo Barbora Semerádová (9.B)
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme děvčatům hodně štěstí v krajském kole.

I. Valentová

 

Soutěž Finanční gramotnost

Také v tomto školním roce se žáci 8. a 9. tříd naší školy zúčastnili soutěže Finanční gramotnost. Tato soutěž dětem ukazuje, jaké jsou jejich znalosti ze světa financí. Zároveň jim umožní porovnat své síly s vrstevníky z celé země. Snahou soutěže je pomáhat žákům se orientovat v komplexním světě financí a dát jim především možnost vyzkoušet si základní principy správy osobních a rodinných financí v modelových situacích vycházejících z reálné praxe.
Ve školním kole, které probíhalo od 11. 10. do 20. 12. 2023, žáci odpovídali online na zadané otázky jako jednotlivci. Po vyhodnocení výsledků se trojice nejlepších – Adéla Tomišková (9.A), Tobiáš Topinka (8.B), Barbora Semerádová (9.B) stala členy školního družstva, které online soutěžilo v okresním kole probíhajícím v lednu 2024. Se svými 23 body z 26 možných družstvo nakonec obsadilo pěkné 2. místo z celkového počtu 7 zúčastněných škol našeho okresu.

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Gabriela Reslerová

 

Opičí odpoledne se dnem otevřených dveří

Čtvrté setkání předškoláků bylo zahájeno 8. února prohlídkou tříd a družin. Tuto možnost využilo 20 budoucích prvňáčků s rodiči.
Pak už se předškoláci ocitli v pavilonu opic. A co jsme tam zažili? Povídali jsme si, co všechno o opicích víme, vybírali jsme pro Žofku vhodné jídlo, které jsme ji do misky i nachystali, skládali jsme slovo opice z víček, zacvičili si při opičí básničce nebo hledali správné stíny. Na chodbě jsme úspěšně zdolali opičí dráhu. Na závěr celého odpoledne proběhla beseda s vedením školy. Děti si zatím vyrobily krásnou houpací opičku. Všechny byly moc šikovné a snaživé, uměly se krásně „opičit“, a tak si zasloužily odměnu v podobě banánu. Odcházely domů spokojené a jistě se už těší na březnové setkání v pavilonu šelem.

E. Suldovská, M. Jirásková

 

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Festival vědy a techniky je soutěž pro děti základních a středních škol, jejímž cílem je podněcovat co nejvíce talentovaných dětí k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů. Letos se koná již XVI. ročník této soutěže. Dne 14. 2. 2024 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola této soutěže. Tentokrát se podařilo žákům ve spolupráci s pedagogy vytvořit  šest vědeckých projektů, a to:

1. FOTBit – František Mareš (VI. B) 2. DRINKOMAT – Alex Tojmar, Vojtěch Krátký (oba VI. B) 3. SLUNCE – VODA – VZDUCH – Roman Mareš, Matyáš Ficner (oba IX. A) 4. METEOSTANICE – Filip Resler, Petr Špirka (oba IX. A) 5. HÁLKY – Kateřina Krátká (IX. A)
6. TŘÍDĚNÍ PLASTŮ – Adéla Tomišková (IX. A)

Káťa Krátká získala za svůj projekt speciální cenu firmy Shaeffler a Alex Tojmar s Vojtou Krátkým svým projektem natolik zaujali, že získali speciální cenu SŠ informatiky a ekonomie - DELTA Pardubice. Velmi překvapivě Alex s Vojtou přesto nepostoupili se svým projektem do krajského kola.

Krajského kola se ve čtvrtek 7. a v pátek 8. března 2024 ve výstavním centru IDEON
v Pardubicích tedy zúčastní autoři pěti projektů z naší školy.

Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

D. Krátká

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.