Ocenění Nejlepších žáků třídy

Po tříleté pauze jsme ve středu 29. 6. 2022 ocenili nejlepší žáky z jednotlivých tříd. Slavnostní vyhodnocení, na které byli také pozváni rodiče, proběhlo v prostorách lanškrounského zámku. O kulturní program se postarala děvčata z III. oddělení tanečního kroužku Sluníčko. Nejlepší žáci tříd obdrželi knižní odměny, nebo knižní poukázky, které zakoupil ze svých finančních prostředků spolek RODO. Gratulujeme těmto oceněným žákům a přejeme jim hodně dalších úspěchů.


1.A Jonáš Zedníček
1.B Veronika Abrahamová, Sabina Heráková
2.A Liliana Šilarová
2.B Adéla Frantová
3.A Anna Hájková
3.B Tina Jelínková
4.A Jakub Šípek
4.B Natalie Elen Milićová
5.A Lucie Fajtová
5.B Sofie Todorová
6.B Tobiáš Topinka
7.A Filip Resler, Kateřina Krátká, Petr Špirka
7.B Libor Nastoupil
8.B Pavla Zapletalová, Anna Cinková
9.A Nikola Kubelková, Tereza Fajtová

 

 

Loučení s deváťáky

Letošní deváťáci se s námi rozloučili opravdu krásným způsobem. Vystoupení, které dlouho připravovali a na kterém se dost nadřeli, stálo za to. Vše se jim moc povedlo a bylo vidět, jak nám dospěli. Všichni vypadali úchvatně, děvčata si oblékla šaty a vysoké podpatky a chlapci si vlezli do obleků. Samozřejmě se to neobešlo bez slz, ty přišly už při šerpování a zůstaly až do konce. Obě třídy ze srdce poděkovaly celému učitelskému sboru a hlavně třídním paním učitelkám Ivoně Vyoralové a Gabriele Reslerové, kterým poté věnovaly květiny. Před koncem si všichni zazpívali dojemnou písničku a pronesli přípitek budoucím středoškolákům.

Eliška Marešová

 

 

Studijní cesta do Francie

Na konci školního roku se uskutečnil týdenní studijní pobyt pro vítěze Festivalu vědy a techniky ve Francii. Z naší školy se stáže zúčastnilo šest žáků.

Po náročném nočním přejezdu do Paříže jsme navštívili známé muzeum Louvre, kde jsme viděli Monu Lisu. Překvapila nás velikost obrazu, čekali jsme, že bude mnohem větší. V úterý jsme se byli podívat na Eiffelovu věž. Vyjeli jsme až nahoru, kde se nám naskytl nádherný výhled na celou Paříž. Ve středu jsme přejížděli do městečka Poitiers, cestou jsme se stavili podívat na zámek v Ambois. Ve čtvrtek jsme navštívili zábavný park Futuroscope, kde bylo spoustu kin, atrakcí, horská dráha a mnoho dalšího. Všichni jsme si to moc užili. Poté následoval nákup drobností a návrat domů.

Pavla Černá, VIII. B

 

 

Věda u školy

Po dvouleté pauze proběhl v pátek 10. června 13. ročník tradiční akce s názvem Věda u školy, v letošním roce s podtitulem „První pomoc“.

Celý dopolední program zahájil taneční kroužek Sluníčko a pak se všichni žáci školy mohli těšit na představení integrovaného záchranného systému. Své stanoviště měl také Český červený kříž s figuranty, kteří měli namaskované poranění.

V dalších stáncích se prezentovaly úspěšné projekty ze soutěží Microtela a Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. K vidění byli i robůtci, které kluci sestavili a naprogramovali v technickém kroužku. Prezentovali se i studenti SOŠ a SOU Lanškroun.

Děkujeme všem žákům za prezentaci svých projektů a zajištění celého dopoledního programu.

P. Resler

 

Výstupní testy z anglického jazyka

Po dvouleté pomlce způsobené pandemií covid-19 jsme se opět vrátili k tradiční „malé jazykové maturitě“ z anglického jazyka. Této zkoušky na úrovni Cambridge zkoušek KET se účastní všichni žáci 9. tříd. Je složena z písemného testu a ústního zkoušení. Vzhledem k počtu žáků a časové náročnosti probíhalo letos toto testování ve dvou dnech, a to 30. května a 13. června 2022.

V písemné části museli naši žáci prokázat schopnost porozumění obsahu a informacím v písemném textu i ve zvukové nahrávce, psali krátký text na zadané téma, prokazovali znalost základních gramatických pravidel i šíři jejich slovní zásoby.

Během ústního zkoušení bylo jejich úkolem neotřelým způsobem představit své zájmy a každodenní radosti, popsat obrázek či fotografii a samozřejmě reagovat na všetečné otázky zkoušejících.

A jak to dopadlo? V písemné části těchto zkoušek obstáli nakonec všichni, někteří s lehkostí dosahující středoškolských znalostí. Ústní část byla pro žáky z pochopitelných důvodů mnohem náročnější. Nervozita i obavy z neúspěchu byly znát, přesto se pouze jediné žákyni nepodařilo porotu přesvědčit o dostatečných schopnostech a dovednostech, které by měl žák 9. třídy vykazovat.

Všem žákům přejeme hodně úspěchů a radosti při dalším studiu anglického jazyka.

Za porotu Mgr. N. Semerádová

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.