Biologická olympiáda

V pondělí 31. 1. 2022 proběhlo v naší škole školní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnila Káťa Krátká ze VII.A. Soutěži předcházela samostatná příprava, v rámci které Káťa získávala informace z poměrně rozsáhlého studijního textu, který obdržela několik týdnů před soutěží.

Samotná soutěž měla tři části, a to test teoretických znalostí, dále poznávání třiceti druhů rostlin a živočichů a na závěr praktický laboratorní úkol.

Káťa si vedla naprosto skvěle. Podařilo se jí získat 96 bodů (maximum bylo 108 bodů). V dubnu ji čeká účast v okresním kole biologické olympiády. Doufejme, že se jí bude dařit stejně dobře jako ve školním kole.

Daniela Krátká

 

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 10. 1. 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže

v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem 14 žáků osmých a devátých tříd a ti si navzájem porovnávali své znalosti tohoto světového jazyka.

V první části museli soutěžící dokázat, že dobře rozumí anglickému textu. Tomu odpovídal náročný gramatický a poslechový test, ve kterém se všem osvědčily znalosti získané při školní výuce.

Druhá část soutěže probíhala formou konverzace. Témata korespondovala s běžným každodenním životem – např. rodina, škola, koníčky, denní režim, cestování a další.

Vyučující byli s výkony soutěžících velmi spokojeni. Oceňovali zejména plynulý způsob vyjadřování a jeho vysokou úroveň.

Výsledky:

1. místo – Damián Slanař, 38 bodů

2. místo – Linda Faltusová a Natálie Vávrová, 35 bodů

3. místo – Jana Junková a David Nastoupil, 33 bodů.

V okresním kole, které se uskuteční začátkem března v Ústí nad Orlicí, bude naši školu reprezentovat Damián Slanař.

Všichni účastníci této jazykové soutěže zaslouží pochvalu za příkladný přístup k přípravě na samotnou soutěž i za výborné výkony, které předvedli.

LD + JŽ

 

Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Ve středu dne 5. 1. se uskutečnila písemná část konverzační soutěže v německém jazyce, které se zúčastnilo 11 žáků. Ústní část, která proběhla následující týden, 12. 1., absolvovali již jen 4 nejlepší. Popasovali se s krátkým představením své osoby, rodiny a následnou konverzací.
Po sečtení výsledků se na 1. místě umístila Tereza Fajtová (9.A), druhá skončila Nikola Kubelková (9.A), a bronzovou medaili získaly Eliška Marešová (9.A) a Anna Vyhnálková (9.B). Tereza s Nikolou si vybojovaly postup do okresního kola, které se uskuteční 9. března.

Všem účastníkům děkujeme za prokázané znalosti a děvčatům přejeme úspěch v okresním kole.

I. Valentová

 

Třpytivý čtvrtek

Tak jako střípky ledu, jako sněhové vločky třpytily se děti ve třídách prvního stupně. Třpytivý byl totiž čtvrtek 13. ledna, další z Barevných dnů. Ohlášený název nejdříve vyvolal překvapení, údiv, možná i trochu obavy. Nakonec se někteří třpytili od ponožek až po ozdoby ve vlasech.

V únoru nás čeká den pestrobarevný – masopustový.

P. Minářová

 

Abeceda peněz ve čtvrtých třídách

Naše škola se zapojila do projektu České spořitelny Abeceda peněz, která se snaží u dětí rozvíjet finanční gramotnost a pojmy ze světa financí. 

Celý projekt začal vstupním testem, ve kterém se děti snažily ušetřit na závody, které pořádaly. Další částí bylo setkání s paní Andreou, pracovnicí České spořitelny, ta si s žáky povídala o tom, jak funguje svět financí. Společně také vypracovávali zábavné úkoly na interaktivní tabuli a v pracovním sešitě.  

Závěrečnou částí byl výstupní test. Po programu, ve kterém si společně vysvětlovali různé pojmy, odhadovali výsledky a soutěžili, to bylo takové shrnutí, ve které si měly děti pojmy upevnit. 

Za 4.třídy Jana Kmentová 

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.