Školní kolo dějepisné olympiády

25. 1. 2022 proběhlo v prostorách knihovny školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 10 žáků osmých a devátých tříd. Tematické zaměření 51. ročníku: „Šlechta v proměnách času“.

Soutěžící plnili úkoly, za které mohli získat maximálně 60 bodů. Všem úspěšným řešitelům, kteří získali 60 % z maximálního počtu bodů, blahopřejeme a děkujeme za účast.

Výsledková listina nejúspěšnějších řešitelů:

1. Olenočin O. 9. B

2. Zapletalová P. 8. B

3. Žák O. 8. A

 

Školní družina netradičně

Páteční odpoledne 25. února se změnilo v setkání plné zábavy. Celá družina se proměnila v neuvěřitelný ráj masek. Mohli jsme vidět princezny, víly, duchy, piráty, čarodějnice.... Všechny masky byly úchvatné.
Karneval jsme zahájili promenádou, která vedla do školní jídelny, kde si i paní kuchařky či další strávníci mohli prohlédnout naše krásné masky. Po této promenádě Taťka Šmoula, Šmoulinka a jejich kamarádi rozdali dětem kartičky k plnění připravených úkolů. Děti chodily od jednoho úkolu k druhému a vše plnily s nadšením a radostí.
Čas neúprosně letěl. Po hodině radovánek jsme tuto krásnou chvilku museli ukončit a na všechny šikulky čekala malá odměna a samozřejmě jedna společná fotka.
Věřím, že jsme si to všichni užili a budeme se těšit na příští rok.

D. Frebortová

 

Pohádkový Dobráček z lesa

Ve čtvrtek 24. února jsme opět po dlouhé době mohli u nás ve škole přivítat předškoláčky na tradičním Dobráčku. Program pro děti byl tentokrát spojený také se Dnem otevřených dveří, takže jsme přivítali přes 40 dětí s rodiči. Byla možnost prohlédnout si 1. a 2. třídy nebo prostory školní družiny.

Tentokrát byl Dobráček inspirovaný lesem, lesními zvířaty a jejich životem. Na začátku jsme se s dětmi naučili pohybovou říkanku o lese a pak třídili obrázky zvířat, která bydlí v lese, která na statku nebo v cizích krajích. Velkým lákadlem je vždy interaktivní tabule, kde mohou děti pomocí pera přetahovat obrázky, písmena nebo číslice na správná místa v obrázku či textu. Sestavovali a počítali jsme zvířecí rodiny, hláskovali jsme názvy zvířat, doplňovali do nich první písmenko a vytleskávali počet slabik.

Abychom se protáhli, hledali jsme po třídě obrázky, které patřily k srnce, datlovi a veverce. Trojici zvíře, stopu a potravu jsme lepili na pracovní list. Na chodbě nás pak čekala překážková dráha lesem. Pomáhali jsme zvířátkům se zásobami, nosili jsme šišky, kaštany a oříšky do košíku. Cestou jsme museli překonat spadlý kmen, studánku, pařez, kameny v potoce a nakonec ještě vysoký strom. Za odměnu nám zvířátka nachystala lesní dobrůtky – jahody a ostružiny.

Pro rodiče měla paní ředitelka a pan zástupce připravené informace pro příští školní rok a děti si mezitím ještě pomocí nalepovaných geometrických tvarů tvořily krmelce, budky a krmítka pro zvířátka.

Na budoucí prvňáčky se těšíme ještě v březnu, při pěkném počasí na školní zahradě, a potom 20. dubna za zápisu do 1. tříd.

Martina Látrová

 

Pexesiáda ve školní družině

Během měsíce ledna jsme vyhlásily soutěž všech družin ve stolní hře PEXESO. Vzhledem ke karanténám tříd i jednotlivců se soutěž prodloužila do poloviny února. Děti soutěžily mezi sebou o nejlepšího hráče, procvičily si nejen svoji paměť, ale také schopnost soustředit se. Souboj dvojic jsme zapisovaly do tabulek a nejlepší hráči z každé družiny se utkali ve finále.

Finálové kolo proběhlo ve čtvrtek 24. 2. 2022. Na čtvrtém místě se umístila Ema M. Václavská z červené družiny, 3. místo obsadil Vilém Ryba ze žluté družiny, na 2. místě se umístila Ema Jedlínská z modré družiny a 1. místo získala nejlepší hráčka ze zelené družiny Tereza Kolmanová.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům gratulujeme!

Vychovatelky ŠD

 

 

Masopust

Masopust, další barevný den na Dobráku. Vánoce jsou daleko za námi a my se nacházíme v období masopustu. Žáci prvního stupně prožili ve čtvrtek 24. 2. den plný veselí a radovánek v maskách, ve kterých dorazili do školy. Společně s paní učitelkou si žáci vysvětlili, co masopust znamená, někteří se naučili básničku, jiní plnili úkoly spojené s touto tématikou. Rej masek jsme mohli vidět ve škole po celý den a myslím, že si tuto oslavu užili nejen žáci naší školy.

Mgr. Krudencová

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.