Barevný den na Dobráku v duchu jara a Ponožkového dne

21.3. je nejen první jarní den, ale také Světový den Downova syndromu.
Jaro děti přivítaly veselým oblečením i úkoly, které se bezprostředně jara týkají, počítání kytiček, básničkami o jaru apod.
Hlavním posláním Ponožkového dne je obléct si na každou nožku jinou ponožku, a tím vyjádřit podporu lidem s Downovým syndromem. Letos jsme se na Dobráku připojili také.
Zvolené datum nemá nic společného s 1. jarním dnem - bylo stanoveno proto, že Downův syndrom je způsoben trisomií = ztrojením 21. chromozomu.
Downův syndrom je vrozená vada, se kterou se ročně v ČR narodí průměrně 70 dětí. „Downíky" poznáme na první pohled - prozradí je menší podsaditá postava, zešikmené oči, kulatá hlava s plochým obličejem, široké ruce s krátkými prsty. Krom typického vzhledu způsobuje onemocnění pomalejší mentální vývoj (mentální retardaci), pro který je nejstěžejnější začlenění do společnosti. Právě proto si lidé po celém světě v tento den poruchu připomínají a nosí každou ponožku jinou. Ponožky byly jako symbol zvoleny proto, že pokud se dají patami k sobě, vytvoří dohromady písmeno X připomínající příčinu tohoto onemocnění – poruchu chromozomu X. Odlišnost ponožek pak symbolizuje odlišnost lidí s DS od těch zdravých.
Mějme se rádi všichni, bez výjimky.

Jana Kmentová

 

Únorové preventivní programy

Preventivní programy úspěšně probíhají na naší škole ve všech ročnících. Žákům je objasňována problematika kyberšikany, návykových látek a dalších oblastí.

Během února s uskutečnily programy v téměř všech třídách 2. stupně. V šestých třídách se žáci zúčastnili programu Kybersvět, jeho hlavním cílem bylo žákům přiblížit dětem problematiku kyberšikany a poskytnout základní pravidla pro bezpečný pohyb na internetu. Lektorky z PPP žáky v tříhodinovém bloku seznámily s druhy kyberšikany, s jejími projevy a s ochranou před ní. Žáci si formou skupinové práce uvědomili, jaký má internet na ně vliv, jaké poskytuje výhody, ale i jaké možné nebezpečí jim na něm hrozí. Hráli týmovou hru a rekapitulovali své chování „na síti". Společně se zamýšleli nad možnostmi, jak co možná nejlépe nastavit a ochránit profilové informace.

Naše škola již po několik let spolupracuje se sdružením Acet. 25. února byl realizován v 6. ročníku preventivní program pod názvem Příběhy o závislosti vedený lektorem P. Kadlecem.

Hlavními cíli programu bylo uvědomit si rizika experimentování s drogami, pojmenovat si vlastní přirozené zdroje příjemných zážitků, posílit schopnost empatie a sociálního cítění. Jak řešit nudu a osobní problémy. Děti měly spoustu vlastních zkušeností i dotazů a bylo znát, že je téma zaujalo.

Mgr. Taťjana Ilčíková, tř. uč. 6.A

 

Bücherwurm ve škole

V pátek 11.3. 2022 proběhlo školní kolo soutěže „Bücherwurm“, kterého se zúčatnily žákyně z 8. a 9. ročníků. Letos soutěžící musí individuálně nebo v týmu přednést (přehrát) krátké texty švýcarského autora Franze Hohlera. Viola Kerhátová (8.A) a Ester Netolická (8.B) si vybraly příběh „Eine dumme Geschichte“. Trio ve složení Tereza Fajtová, Nikola Kubelková, Eliška Marešová (9.A) si připravily „Wie die Berge in die Schweiz kamen.“ Finále proběhne v pátek 22. dubna prostřednictvím ZOOM. Budeme děvčatům držet palce.

Mgr I. Valentová

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

V úterý 15. 3. 2022 proběhlo školní kolo recitační soutěže II. stupně, kterého se zúčastnilo 10 žáků. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. V I. kategorii (6., 7. ročník) získala 1. místo Kateřina Krátká ze třídy VII. A (K. J. Erben: Zlatý kolovrat), 2. místo Jana Vacková ze VI. A (R. L. Stevenson: Před usnutím), 3. místo Adéla Štefanová ze VI. B (lidová slovesnost: Voda). Ve II. kategorii (8., 9. ročník) bylo 1. místo uděleno Janě Junkové ze třídy IX. B (Saint Joan: Jana z Arku) a 2. místo Ester Netolické z VIII. B (J. Nohavica: Vlaštovky). Přednes, délku textu a kouzlo osobnosti hodnotila letos porota ve složení: Naděžda Semerádová, Iva Rozsívalová - učitelky českého jazyka, Lenka Kosa Dušková, Klára Vacková a Petra Straková - asistentky I. a II. stupně. Děkujeme všem zúčastněným, blahopřejeme vítězům. Těšíme se, že příští rok mohou mnozí z vás zkusit své štěstí i v dalších postupových kolech. 

Iva Rozsívalová

 

Olympiáda z českého jazyka

Po dvouleté odmlce způsobené pandemií covid-19 jsme v úterý 22. února 2022 s radostí uspořádali školní kolo olympiády z českého jazyka. Zúčastnit se mohli žáci 8. a 9. ročníků.

Této příležitosti využilo celkem osm žákyň (Anna Cinková a Pavla Zapletalová z 8. A, Karolína Rubešová, Nikola Kubelková, Tereza Fajtová, Eliška Marešová z 9. A, Zuzana Kobzová a Jana Junková z 9. B).

Na děvčata čekalo sedm gramatických cvičení a jedno stylistické. Jejich úkolem bylo vytvořit libovolný slohový útvar na téma U nás na náměstí/návsi.

Nejvíce mluvnických znalostí prokázala Tereza Fajtová, ve slohové části však svou nápaditostí a vyjadřovacími schopnosti zastínila ostatní děvčata Karolína Rubešová, která se také stala vítězkou školního kola.

Všem děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci a Karolíně přejeme hodně štěstí v okresním kole. 

N. Semerádová

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.