Bücherwurm – nečekaný úspěch

Trio našich žákyň z 9.A ve složení Tereza Fajtová, Nikola Kubelková a Eliška Marešová se v pátek 22. 4. 2022 zúčastnilo online finálového kola kreativní soutěže v předčítání německých textů. Úkolem bylo samostatně nebo v týmu přednést/přehrát/interpretovat básně nebo krátké texty švýcarského autora Franze Hohlera. A to se jim podařilo na jedničku. V kategorii základních škol obsadily 1. místo.

Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

I. Valentová

 

Výstava keramiky

keramika vystava 

 

Technohrátky – 27. 4. 2022

Devět žáků z osmých tříd naší školy ve středu využilo možnost seznámit se se studijními a učebními obory, které nabízí SOŠ a SOU Lanškroun. V rámci Technohrátek postupně navštívili šest stanovišť ve dvou budovách školy. Organizátoři pro žáky základních škol připravili praktické ukázky všech oborů SOŠ a SOU a různé soutěže. Celá akce pak byla ukončena vědomostní soutěží „Hej ty, víš to?“, vyhlášením výsledků soutěže a předáním cen.

 

Modrý den

Den Země je tradičním mezinárodním dnem, který se slaví více jak padesát let. U nás na Dobráku se 22. duben nesl ve znamení modré barvy, patřil totiž mezi další Barevné dny.
Děti se planetě Zemi věnovaly v pracovních listech, rébusech, křížovkách, některé vytvářely modely Země, povídaly si nad mapou světa, hrály ekologické hry. Přemýšleli jsme, jak může každý z nás přispět k ochraně prostředí ve svém okolí.
Další Barevný den nás čeká v květnu – květinový.

Petra Minářová

 

Matematická olympiáda 2021/22

I letos se na naší škole našlo několik žáků, kteří se zúčastnili školního kola matematické olympiády. Žáci 5. a 9. tříd odevzdávali své práce již po vánočních prázdninách, jejich úkol byl spočítat celkem 6 úloh. Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal minimálně 18 z 36 bodů. To se z 9 zúčastněných (z 5. tříd: E. A. Sciple, J. Slovák, J. Váně, T. Brůna, N. Mikulová, S. Macháčková, z 9. tříd: N. Kubelková, K. Rubešová, T. Fajtová) podařilo pouze jediné žákyni – Emě Abigail Sciple. Bohužel okresního kola, které probíhalo distančně 26. 1. 2022, se pro nemoc nezúčastnila.

Žáci 6. – 8. tříd měli termín odevzdání později, až na začátku března. Úlohy domácího školního kola řešilo také celkem 9 žáků: z 6. tříd – T. Topinka, T. Fišerová, ze 7. tříd – F. Resler, D. Štěrba, A. Štorková, A. Slavíková a z 8. tříd – A. Cinková, K. Mihulková, P. Zapletalová. Probojovat do okresního kola se podařilo dokonce třem z nich: Tobiáši Topinkovi (6. B), Filipu Reslerovi (7. A) a Anně Cinkové (8. B). Všichni se vydali v úterý 12. 4. 2022 do Ústí nad Orlicí porovnat své síly s žáky jiných škol. Jejich úkol byl vyřešit tři matematické úlohy v časovém limitu 2 hodin.

A jak dopadli? Tobiáš získal celkem 5 z 18 možných bodů a skončil na 18.- 19. místě z celkového počtu 27 zúčastněných. Anička obsadila 6.- 8. místo s 6 body (8 účastníků). Nejlepšího výsledku dosáhl Filip, který se stal se svými 9 body úspěšným řešitelem okresního kola a obsadil 4. místo z 9 soutěžících.

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Gabriela Reslerová

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.