Soutěže v poznávání přírodnin na I. stupni

Po dvou vynechaných sezónách se letos opět konaly soutěže v poznávání přírodnin – rostlin, živočichů, nerostů a hornin. Kvůli covidu děti předchozí roky vlastně „poznávačku“ vůbec netrénovaly, takže letos měly ztíženou startovní pozici. Uspořádali jsme školní kolo a některé třídy i své vlastní třídní kolo. Nezávisle na sobě jsou pořádané dvě obdobné soutěže. Komu se nejvíce zadařilo, jel reprezentovat naši školu do regionálního kola na ZŠ Habrmanovou do České Třebové a také do DDM Lanškroun.

ZŠ Habrmanova ČT – výsledky do 10. místa:
1) Kategorie 3. ročník, Rostliny + minerály (celkem 30 žáků): 5. místo obsadila Tina Jelínková a 8. místo Monika Zatloukalová (obě 3. B).
2) Kategorie 3. ročník, Živočichové + minerály (celkem 45 žáků): 1. místo vybojovala Tina Jelínková, pěkné 7. místo obsadil Ondřej Zedníček (oba 3. B).
3) Kategorie 4.-5. ročník, Rostliny + minerály (celkem 39 žáků): 4. místo máme díky Vojtěchu Krátkému (4. B), na 8. místě byl Tobiáš Látr (4. B) a na 9. Lucie Fajtová (5. A).
4) Kategorie 4.-5. ročník, Živočichové + minerály (celkem 52 žáků): na 3. příčce se umístila Lucie Fajtová (5. A).

DDM Lanškroun – výsledky do 10. místa:
Zde byla jedna společná kategorie pro 3. – 5. třídy a soutěžilo se dohromady v Rostlinách + živočiších + minerálech (zúčastnilo se celkem 54 dětí).
Lucie Fajtová (5. A) vyhrála 1. místo, Tobiáš Látr (4. B) obsadil 3. místo, na dělené 4.-9. pozici skončili také Vojtěch Krátký (4. B) a Tereza Lašková (5. A). Bodové rozestupy byly opravdu velmi těsné!
Děti byly moc šikovné, učily se celý měsíc z obrázků i živých přírodnin rozmístěných na chodbě. Trénink se vyplatil, snaha byla odměněna diplomy a krásnými knížkami o přírodě – a doufejme i chutí do dalšího ročníku!

Martina Látrová

 

Soutěže v poznávání přírodnin na II. stupni

Poznávání rostlin a živočichů má na Dobráku velkou tradici. S přípravou začínají žáci už ve třetí třídě a s přibývajícími roky své znalosti prohlubují. Pozitivní je, že žáci vždy poznávají živé rostliny, nikoli rostliny na fotografiích.

Nejdříve proběhlo školní kolo, které pro II. stupeň zorganizovala paní učitelka Daniela Krátká. Žáci a žákyně s nejlepšími výsledky reprezentovali Dobrák na dvou soutěžích. První, regionální pro okres Ústí nad Orlicí a Svitavy, se konala 9. května v České Třebové. A jak jsme uspěli?
Poznávání rostlin 6. – 7. ročník (celkem 34 soutěžících):
3. místo Kateřina Krátká, VII.A
8. místo Eliška Jílková, VII.B
20. – 21. místo Anděla Slavíková, VII.A
Poznávání živočichů 6. – 7. ročník (celkem 40 soutěžících):
4. místo Kateřina Krátká, VII.A
5. místo Eliška Jílková, VII.B
24. – 25. místo Anděla Slavíková, VII.A
Poznávání živočichů 8. – 9. ročník (celkem 34 soutěžících):
1. - 2. místo Anna Cinková, VIII.B

Druhou soutěž pořádal 18. května DDM Damián a byla určena pro žáky z lanškrounských škol. I zde se nám dařilo velmi dobře.
Poznávání rostlin (celý II. stupeň)
2. místo Anna Cinková, VIII.B

3. místo Kateřina Krátká, VII.A
6. - 8. místo Eliška Jílková, VII.B
10. místo Adéla Tomišková, VII.A
Poznávání živočichů (celý II. stupeň)
2. místo Anna Cinková, VIII.B

3. místo Kateřina Krátká, VII.A
6. - 8. místo Eliška Jílková, VII.B, Adéla Tomišková, VII.A
9. místo Zuzana Kobzová, IX.B

Soutěže v DDM se dále zúčastnila Ella Rybová, VI.A, Anděla Slavíková, Ema Sedláková, obě VII.A, Daniel Štěrba ze VII.B a Ema Dostálková z IX.A.


Všem účastníkům děkuji za vzornou reprezentaci Dobráku, děvčatům gratuluji k vynikajícím výsledkům a doufám, že v příštím školním roce se opět zapojí do přírodovědných soutěží.

D. Krátká, ředitelka školy 

 

Turnaj ve vybíjené „O starou kůži“

Ve středu 25. 5. 2022 se po dlouhé odmlce, kterou způsobil covid, konal tradiční turnaj ve vybíjené „O starou kůži“ v tělocvičně Dělnického domu. Pořadatelem byl jako v jiných letech Dům dětí a mládeže DAMIÁN Lanškroun. Turnaje se tentokrát účastnily žáci čtvrtých a pátých tříd. Celkem se sešlo šest týmů, Tým Dobráku, ZŠ A. Jiráska, ZŠ Rudoltice a ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec. Každá skupina odehrála tři zápasy, z nich potom vzešli vítězové. Naše obě družstva se umístila na krásném druhém místě. Vítězem obou kategorií byla ZŠ A. Jiráska, gratulujeme vítězům i všem zúčastněným, byl to velký, ale krásný boj.

Jana Kmentová, Petra Minářová

 

Třetí ročník soutěže Microtela

V pátek 20. května se v lanškrounském L'Artu konal 3. ročník vědeckotechnické soutěže Microtela. Naši školu reprezentovalo téměř 35 žáků a všichni si celý den náležitě užili. Po měsících příprav konečně mohli soutěžící prodat vše, co se naučili v technických kroužcích.

A jak jsme dopadli? Neváhám napsat, že výborně.

Micro:bit I. (I. stupeň)
2. místo: Vojtěch Krátký a Alex Tojmar, oba IV.B, s projektem „Maják"

Micro:bit II. (II. stupeň)
1. místo: Filip Resler a Petr Špirka, oba VII.A, s projektem „Aute - automatické terárium"

Stavebnice Fischertechnik (téma kolotoč)
2. místo: Nicholas Pebruanto a Jan Jureček, oba III.B

Ozobot (1. - 3. třída)
2. místo: Beáta Přibylová a Tereza Kolmanová, obě III.B
3. místo: Jan Švéda a Marek Odstrčil, oba III.A

Ozobot (4. - 5. třída)
2. místo: Tomáš Ficner a Dominik Petruň, oba IV.B

Projekty
1. místo: Jonáš, I.A, a Ondřej Zedníček, III.B, s projektem „Tornádo"
2. místo: Anna Slováková, III.B, s projektem „Starý kočárek se stane novým pelíškem"

Zvláštní cena Nadačního fondu Microla „Nejlepší programátor": Roman Mareš, VII.A

Všichni ocenění žáci obdrželi věcné ceny  a mohou se těšit na jednodenní červnový zájezd do iQLANDIE v Liberci.

Děkuji všem za vynikající reprezentaci Dobráku, za přípravu a účast na soutěži. Konkurence byla letos opravdu velká, takže pokud se někdo neumístil na předních místech, příští rok to určitě vyjde . Mé velké poděkování patří také panu zástupci P. Reslerovi, který se našim žákům věnoval a pomáhal jim nejen radami, ale také praktickými zkušenostmi a dovednostmi. 

D. Krátká, ředitelka školy

 

Květinový den

Květen se pomalu blíží ke konci a nás čekal další barevný den na Dobráku. A právě měsíc květen nám trochu napověděl téma. Oblékli jsme se do barevných květinových motivů, na školní zahradě jsme hledali rozkvetlé květiny, ale pohráli jsme si i s pampeliškami, které pomalu odkvétají. Ve třídách nám nyní zdobí nástěnky rozkvetlé stromy a louky.
Barevné dny na Dobráku nám uzavře v červenci Prázdninový den.

K. Krudencová

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.