Věda u školy

Po dvouleté pauze proběhl v pátek 10. června 13. ročník tradiční akce s názvem Věda u školy, v letošním roce s podtitulem „První pomoc“.

Celý dopolední program zahájil taneční kroužek Sluníčko a pak se všichni žáci školy mohli těšit na představení integrovaného záchranného systému. Své stanoviště měl také Český červený kříž s figuranty, kteří měli namaskované poranění.

V dalších stáncích se prezentovaly úspěšné projekty ze soutěží Microtela a Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. K vidění byli i robůtci, které kluci sestavili a naprogramovali v technickém kroužku. Prezentovali se i studenti SOŠ a SOU Lanškroun.

Děkujeme všem žákům za prezentaci svých projektů a zajištění celého dopoledního programu.

P. Resler

 

Výstupní testy z anglického jazyka

Po dvouleté pomlce způsobené pandemií covid-19 jsme se opět vrátili k tradiční „malé jazykové maturitě“ z anglického jazyka. Této zkoušky na úrovni Cambridge zkoušek KET se účastní všichni žáci 9. tříd. Je složena z písemného testu a ústního zkoušení. Vzhledem k počtu žáků a časové náročnosti probíhalo letos toto testování ve dvou dnech, a to 30. května a 13. června 2022.

V písemné části museli naši žáci prokázat schopnost porozumění obsahu a informacím v písemném textu i ve zvukové nahrávce, psali krátký text na zadané téma, prokazovali znalost základních gramatických pravidel i šíři jejich slovní zásoby.

Během ústního zkoušení bylo jejich úkolem neotřelým způsobem představit své zájmy a každodenní radosti, popsat obrázek či fotografii a samozřejmě reagovat na všetečné otázky zkoušejících.

A jak to dopadlo? V písemné části těchto zkoušek obstáli nakonec všichni, někteří s lehkostí dosahující středoškolských znalostí. Ústní část byla pro žáky z pochopitelných důvodů mnohem náročnější. Nervozita i obavy z neúspěchu byly znát, přesto se pouze jediné žákyni nepodařilo porotu přesvědčit o dostatečných schopnostech a dovednostech, které by měl žák 9. třídy vykazovat.

Všem žákům přejeme hodně úspěchů a radosti při dalším studiu anglického jazyka.

Za porotu Mgr. N. Semerádová

 

 

Exkurze v KOMFI

Žáci, kteří se vzdělávají ve volitelném předmětu technická výchova, měli možnost ve středu 15. 6. navštívit jednu lanškrounskou, velice prosperující, rodinnou firmu KOMFI. Zvolená exkurze by jim měla teorii získanou ve škole přiblížit k příslušné praxi.

Stručné zhodnocení exkurze z pohledu žáků: „Po zajímavé prezentaci, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, jsme se šli podívat na laminovací stroje. Mohli jsme si i osahat rozdíl mezi lesklou a matnou laminací. Rozhodně odcházíme se spoustou nových informací.“

 

 

Seznam přijatých ukrajinských dětí do prvních tříd ve školním roce 2022/23

 

Pasování na čtenáře

Čtvrtek 9. června byl velikým dnem pro naše prvňáčky. V Městské knihovně Lanškroun byli, po důkladném prověření svých čtenářských dovedností, pasováni královnou Abecedkou do řad čtenářů.

Naši nejmenší žáci dostali v knihovně dárek v podobě průkazu čtenáře, knížky Dubánek a tajný vzkaz.

Následovala prohlídka knihovny, kdy se z našich žáků opravdu stali čtenáři. Nejen že si knihy prohlédli, ale většina si knihu i vypůjčila, aby si ji mohli doma přečíst.

Z. Štorková a E. Vetchá

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.