Školní arboretum

arboretum1

Díky úspěšně podanému grantu získala škola prostředky z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na úpravu pozemků u školy. Po úpravách, které trvaly celý rok, je možné ještě více využívat kousek přírody u naší školy, a to nejen žáky ZŠ Dobrovského, ale i žáky z jiných škol ve městě.

 Základním cílem celého projektu bylo vytvořit naučnou přírodovědnou stezku. Kolem stezky vzniklo arboretum regionálních keřů, stromů, skalka s popisy dřevin i skalniček a přírodní studijní koutek s lavičkami a stolky. Dále bylo na stezce umístěno pět tabulí s informacemi o našich dřevinách, významu lesa, o horninách našeho regionu, o hnízdění ptáků a o významu kompostu. V rámci projektu vyrobili žáci s učiteli při pracovním vyučování ptačí budky, které byly rozmístěny podél naučné stezky. Pro kvalitnější zapamatování poznatků o dřevinách a informací z tabulí byly v rámci projektu pro žáky vytvořeny pracovní listy.

Celý areál slouží učitelům a žákům k nejrůznějším poznávacím aktivitám. Koutek s lavičkami a stolky také jistě bude lákat k častějšímu využívání těchto míst. Pracovní listy a prostory naučné stezky nabídneme i jiným školám ve městě, aby mělo vytvoření školního arboreta ještě širší využití.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.