Výzva č. 56

test

VÝZVA Č. 56
Škola je zapojena do výzvy MŠMT operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 56 a bude v letošním roce realizovat

 šablonu č. 1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

šablonu č. 2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele

šablonu č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Z Evropského sociálního fondu jsme získali finanční podporu ve výši 372 217 Kč.

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.