Výzva č. 57

test

VÝZVA Č. 57
Škola je zapojena do výzvy MŠMT operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 57 a bude v letošním roce realizovat

 šablonu č. 1 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

šablonu č. 2 Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

šablonu č. 4 Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

Z Evropského sociálního fondu jsme získali finanční podporu ve výši 362 061 Kč.

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.