Výzva č. 57

test

VÝZVA Č. 57
Škola je zapojena do výzvy MŠMT operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 57 a bude v letošním roce realizovat

 šablonu č. 1 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

šablonu č. 2 Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

šablonu č. 4 Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

Z Evropského sociálního fondu jsme získali finanční podporu ve výši 362 061 Kč.

 

Výzva č. 56

test

VÝZVA Č. 56
Škola je zapojena do výzvy MŠMT operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 56 a bude v letošním roce realizovat

 šablonu č. 1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

šablonu č. 2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele

šablonu č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Z Evropského sociálního fondu jsme získali finanční podporu ve výši 372 217 Kč.

 

Školní arboretum

arboretum1

Díky úspěšně podanému grantu získala škola prostředky z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na úpravu pozemků u školy. Po úpravách, které trvaly celý rok, je možné ještě více využívat kousek přírody u naší školy, a to nejen žáky ZŠ Dobrovského, ale i žáky z jiných škol ve městě.

 Základním cílem celého projektu bylo vytvořit naučnou přírodovědnou stezku. Kolem stezky vzniklo arboretum regionálních keřů, stromů, skalka s popisy dřevin i skalniček a přírodní studijní koutek s lavičkami a stolky. Dále bylo na stezce umístěno pět tabulí s informacemi o našich dřevinách, významu lesa, o horninách našeho regionu, o hnízdění ptáků a o významu kompostu. V rámci projektu vyrobili žáci s učiteli při pracovním vyučování ptačí budky, které byly rozmístěny podél naučné stezky. Pro kvalitnější zapamatování poznatků o dřevinách a informací z tabulí byly v rámci projektu pro žáky vytvořeny pracovní listy.

Celý areál slouží učitelům a žákům k nejrůznějším poznávacím aktivitám. Koutek s lavičkami a stolky také jistě bude lákat k častějšímu využívání těchto míst. Pracovní listy a prostory naučné stezky nabídneme i jiným školám ve městě, aby mělo vytvoření školního arboreta ještě širší využití.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.