Čarodějnická stezka

V úterý 30. 4. 2024 jsme připravily pro děti čarodějnickou stezku na školní zahradě. Stezku tvořilo 14 karet, na každé z nich děti hledaly symbol, který překreslily na papírek. Některý symbol musely vyluštit a jiný získaly jako odměnu za splnění pohybového úkolu s koštětem. Na závěr dostaly tabulku, kde symboly vyměnily za písmenka, a pokud bylo jejich plnění úkolů správné, vyluštily i správně tajenku.

Za odměnu získaly Potvrzení čarodějnické zkoušky, že mohou dále provádět čarovnou činnost J.

Za vychovatelky Monika Kroulíková

 

 

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.