Veselé zoubky v 1. třídách

První třídy se zapojily do preventivního programu „Veselé zoubky“, který připravila společnost dm drogerie markt s.r.o. Program byl realizován v rámci tématu Lidské tělo v hodině prvouky. Děti nejprve shlédly film Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Poté následovala diskuze o zásadách správné péče o zoubky, jak si zuby čistit, aby byly bez kazu, proč navštěvovat zubního lékaře a různá čísla, jako počet mléčných zubů, kolikrát denně zuby čistit apod. Následně děti vyplněly pracovní list, kde byly různé úkoly o správném stravování, hledání kazů a cesta bludištěm. Na webových stránkách společnosti dm.cz jsme si mohli zahrát i různé „zubní hry“. Na závěr si děti rozdaly samolepky do koupelny a modré balíčky „Veselé zoubky“.

Tímto děkujeme společnosti dm drogerie markt s.r.o. za dárečky i za nabytý program.

Za první třídy Š. Skalická

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.