Fyzika a chemie v novém

V rámci Vědy u školy došlo k slavnostnímu otevření nové učebny fyziky a chemie.

Díky podpoře vedení školy, pedagogům, zřizovateli, projektantům, stavební firmě, dodavatelům nábytku a pomůcek mohla proběhnout zdařilá rekonstrukce učebny fyziky a chemie. Výsledek můžete posoudit na přiložených fotografiích. Celková cena rekonstrukce včetně pomůcek pro fyziku a chemii byla 4 500 000 Kč. V rámci rekonstrukce byly vybaveny tři odborné učebny (informatika, přírodopis, jazyková učebna) novým pylonovým systémem tabule s velkou interaktivní dotykovou televizí v celkové ceně 750 000 Kč.

Ať se všem žákům a učitelům v nových prostorech daří pronikat do tajů přírodních věd.

Pavel Resler

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.