Věda ve škole

Věda ve škole se stala v naší škole již tradiční akcí na konci školního roku. V duchu hesla „Vědu se učíme tím, že ji děláme“

probíhá už řadu let, letos již 15. ročník. Poslední dva roky se koná v krásných prostorách polytechnického centra, dříve byla tato akce realizována před budovou školy. Velkým přínosem celé akce je, že se na organizaci podílí velkou měrou starší žáci naší školy, není to pouze akce uspořádaná učiteli pro žáky, ale také akce dětí pro děti. Pravidelně „Vědu“ navštěvují i paní učitelky s dětmi z mateřských škol, které vždy velmi rádi přivítáme.
Schopnost předvést a popsat jednoduchý bezpečný pokus předvedli letos už podruhé žáci osmých a devátých tříd. Pobavili tak mladší spolužáky, předvedli, že chemie může být i zábavná a přesvědčili se, že dovedou zaujmout i několik desítek dětí najednou.
V přírodopisné části si mohli návštěvníci v připravených mikroskopech prohlédnout řadu hotových preparátů, dále také modely lidského těla i brýle simulující zrakové vady. V historické dílně si žáci vyzkoušeli psát kaligrafickým brkem, seznámili se s výrobou ručního papíru a vyzkoušeli si jeho výrobu. V technické části byla možnost vidět různé typy robůtků a modelů postavených ze stavebnice Fischertechnik. Na chodbách centra prezentovaly děti své projekty ze soutěží Microtela a Festival vědy a techniky. V nové učebně fyzika a chemie probíhaly jednoduché fyzikální pokusy.

Doprovodným programem byl ekologický program „Tonda obal na cestách".

Na Vědě u školy jsme také přivítali žáky z říčanských základních škol, pro které jsme připravili i tříhodinový robotický blok.

Velké díky patří všem zapojeným dětem a pedagogům za přípravu a organizaci celého dne.

Pavel Resler

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.