Exkurze do archeoskanzenu

Ve čtvrtek dne 13. června se 6. třídy vydaly na dějepisnou exkurzi do Uhřínova. Villa Nova Uhřínov je archeoskanzen v Orlických horách. Snaží se přiblížit středověkou kolonizační vesnici. Jsou zde aplikovány principy experimentální archeologie, tj. konstrukce staveb se opírá o archeologické nálezy té doby, k opracování se používají repliky dobových nástrojů apod. Jsou zde roubené polozemnice s trámy utěsněnými mazanicí, dále stavení z vepřovic, ale také různé středověké stavby od chlebových pecí, přes stodolu, až po kovárnu. Děti si vyzkoušely mletí mouky, rozdělávání ohně pomocí křemenů i střelbu z luku. Vlastnoručně si mohly upéct placky z namleté mouky.

VADO

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.