Vánoční jarmark Dobráku 

Kdo naši školu zná, dobře ví, že rádi pomáháme. V předvánočním shonu nás spojuje důležité poslání. Naším společným přáním je pomoci našemu kamarádovi Pavlu Kvapilovi a zároveň získat finanční obnos, který by pomohl zkvalitnit vybavení učeben, chodeb, zkrátka prostor, ve kterých trávíme tolik času.
Proto každý rok pořádáme charitativní vánoční jarmark, s jehož realizací pomáhají učitelé, žáci, rodiče, babičky i dědečkové, zkrátka všichni, kdo pomoci mohou a chtějí. Letos jsme se v tomto duchu potkali již popáté.
Sešli jsme se v pátek 6. prosince 2019 ve 14 hod v přízemí hlavní budovy školy, kde nás svým pěveckým vystoupením přivítal početný sbor Notičky a roztomile nás postrašili malí čertíci z tanečního oddělení Sluníčko. Poté se slova ujala paní ředitelka Dana Krátká, která všem přítomným připomněla záměr naší akce, poděkovala rodičům, dětem i pedagogům za jejich vstřícnost a ochotu pomáhat, a tím slavnostní odpoledne zahájila.
A pak už bylo dost času obdivovat nazdobené stánky doslova přetékající nádhernými výrobky, které děti se svými rodiči a učiteli vytvořili. Chodbou se linuly melodie vánočních koled a z útulné kavárny voněl svařený jablečný mošt, čerstvá káva a vánoční dobroty. Všichni jsme si celé odpoledne užívali a těšili se z nakoupených dárků.
Příjemným zpestřením byla tradiční přehlídka vánočních betlémů a také prodejní výstava anglických knih nakladatelství Usborne.
Když jsme v 17 hodin jarmark ukončili a společně se dali do úklidu, tiše jsme odhadovali, kolik peněz jsme tentokrát pro Pavlíka a pro školu získali. Přemohla nás však únava, která se po náročných přípravách nutně dostavila, a tak jsme sčítání nechali na paní ředitelce a paní ekonomce, a s příjemným pocitem jsme odcházeli domů.
V pondělí ráno byla vyslovena konečná částka a nám se zatajil dech. Odhady byly různé, nicméně získaná suma předčila všechna naše očekávání. Získali jsme 60.467Kč.
Nejde slovy vyjádřit, jak moc jsme za Vaši štědrost a přízeň rádi, ale přesto mi dovolte vyslovit veliké díky. Děkujeme Vám všem, kteří jste nám pomohli. Věřte, že jsme společně pomohli věci, která má smysl. Děkujeme všem dětem, jejich rodičům a učitelům, spolku RODO, který se postaral o sladké občerstvení, Rodinnému centru za zapůjčení věšáků do naší provizorní šatny, panu Novotnému za voňavou jedličku a Městskému úřadu v Lanškrouně za zapůjčení kávovaru.

Mgr. N. Semerádová, organizátorka akce

 

 

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.