Vánoční koncert

Rok 2019 je téměř za námi a my jsme se sešli v kostele sv. Anny na již tradičním zpívání. Společně jsme se vánočně naladili a poslechli si spoustu známých i neznámých koled a vánočních písní.

Koncert začaly třídy z I. stupně, každá třída zazpívala vždy jednu českou koledu. Tradiční anglickou píseň si zazpívaly děti společně. Letos jsme slyšeli dvě, jednu od žáků prvních a druhých tříd a druhou od dětí ze třetích až pátých tříd. Podobně tak tomu bylo u II. stupně.

Na závěr vánočního zpívání II. stupně předalo vedení školy šek paní Kvapilové v hodnotě 30 000,- korun, což byl výtěžek Charitativního jarmarku, který uspořádala naše škola na začátku prosince. Stalo se již tradicí, že touto akcí pomáháme našemu, dnes už bývalému, žákovi Pavlíkovi.

Jana Kmentová

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.