Testování COMDI

Co si má čtenář představit pod tímto pojmem? Jednoduše řečeno, jedná se o kariérové poradenství přímo ve škole a na závěr testování žák získá výstupy o svých profesních předpokladech.

Začátkem prosince se na Dobráku uskutečnilo testování pod vedením školní psycholožky Mgr. Kamily Barlow, která získala licenci tutora. Modul A pro žáky základní školy absolvovalo 20 žáků 9. třídy.  Rodiče byli o testování podrobně informováni na třídní schůzce a s dětmi doma vyplnili vstupní dotazníky. Samotné testování probíhalo na školních počítačích během tří vyučovacích hodin. Některé části testu byly časově omezené, v jiných žáci pracovali svým tempem. Před vánočními prázdninami obdrželi deváťáci nezvyklý dárek v podobě výstupů z COMDI. Paní psycholožka zrealizovala s každým žákem individuální rozbor, během něhož byly podrobně interpretovány výstupy.  Třetina rodičů využila její nabídku a konzultace se také zúčastnila. Při interpretaci žáci slyšeli informace o svých zájmech, profesní orientaci, porovnávaly se jejich vědomosti s klasifikací a výkonovými faktory. Dále se srovnávala vyrovnanost povahových vlastností a typu osobnosti. Pro zúčastněné byly určitě nejzajímavější výstupy o profesních předpokladech se závěrečným rozborem doporučených oborů. Žáci také obdrželi písemnou zprávu se závěry z testování COMDI. 

Tímto testováním jsme se snažili pomoci žákům při volbě středních škol. Jsme přesvědčeni, že prevence před chybně vybranou školou je lepší, než následný přestup na jinou školu  nebo rekvalifikace a nezaměstnanost.  

Moje poděkování patří Mgr. K. Barlow a také Společenství firem Lanškroun, které ze svých prostředků uhradilo licence pro šedesát žáků, takže na jaře absolvují COMDI i žáci 8. tříd.

Dana Krátká
ředitelka školy

 

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.