Testování COMDI

- informace pro žáky stávající 8. tříd a jejich rodiče
V průběhu školního roku jste byli informováni, že se škole podařilo zajistit finance k nákupu licencí pro testování COMDI, které je zaměřené na profesní orientaci a výběr budoucího povolání. Testování již bylo plánované na začátek června, schůzka s rodiči v době třídních schůzek na konci dubna. Vzhledem k aktuální situaci je pravděpodobné, že testování neproběhne v tomto školním roce. Uskuteční se na začátku příštího školního roku, v září 2020. Nejdříve se bude konat schůzka s rodiči (mohou být přítomni i žáci), na které budete informováni o celém testování včetně výstupů. Následně po zajištění potřebné písemné dokumentace (vyplnění vstupních dotazníků obsahující souhlas s testováním) proběhne samotné testování žáků.
Věříme, že se vše uskuteční v průběhu září včetně předání samotných výstupů z testování. Předávání výstupů probíhá pouze s jednotlivými žáky či za přítomnosti rodiče. To již bude na Vašem společném rozhodnutí.

D. Krátká, ředitelka školy

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.