Loučení s 9. třídou

Druhá polovina tohoto školního roku byla jiná, netradiční, zvláštní pro nás pro všechny – pro rodiče, učitele, žáky. Čekalo na nás spoustu překážek, nástrah, nových zkušeností a osobních zkoušek. Pro žáky 9. třídy byla tato doba komplikovaná především v souvislosti s přijímacím řízením na střední školy. Ovšem neméně je trápil i fakt, že se nemohou s kamarády a učiteli běžně potkávat a nemohou si společně užívat poslední a nejkrásnější okamžiky, které konec školního roku nabízí. Jejich velkým přáním byla možnost uspořádat slavnostní akademii, na které by se mohli se všemi příjemně rozloučit.
A to se nakonec povedlo. V jiných prostorách, za jiných okolností, ale o to víc srdečněji. Plán byl uskutečnit rozloučení na školní zahradě, ale ani počasí nestálo na naší straně, a tak jsme program přesunuli do školní tělocvičny. Myslím si, že pozvání učitelé a rodinní příslušníci žáků zhlédli zábavné pásmo plné legrace, upřímných slov a příjemných vzpomínek. I přes všechny počáteční obtíže se deváťáci loučili s grácií a humorem a ukázali, že když je potřeba, umí držet za jeden provaz, dokáží si pomoci a vzájemně se podpořit. Jsem na ně pyšná za jejich rozumný a pohodový přístup a za to, že z nich vyrostli samostatní, milí a zodpovědní mladí lidé, a to je v 9. třídě výstup nejcennější.

Mgr. N. Semerádová, třídní učitelka

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.