Organizace školního roku 2020/2021


Školní docházka bude zahájena v úterý 1. 9. 2020 od 8.00 v plném rozsahu ve všech třídách a školní družině. Výuka bude přibližně do 8.45 hodin, žáci nemusí mít s sebou pomůcky, ani přezůvky.

Hygienická opatření: Povinnost každého žáka mít u sebe 1-2 roušky (pro případ aktuálního nutného použití). Při vstupu do budovy je nutná dezinfekce rukou (lze použít vlastní dezinfekci). Vstup do budov je povolen pouze žákům (výjimku mají zákonní zástupci žáků 1. třídy dne 1. 9. 2020).

Do školy nebude vpuštěn žák s příznaky infekčního onemocnění. V případě zjištění příznaků v průběhu výuky bude žák izolován a budou kontaktováni rodiče, kteří mají povinnost si dítě neprodleně vyzvednout. Doporučuje se informovat i ošetřujícího lékaře.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.