Platba za školní družinu


Platba proběhne vždy 1 x za 5 měsíců ve výši 500,- Kč (tedy 100 Kč/1 měsíc) a to vždy nejdéle do 15. dne druhého platebního měsíce (tj. 15. 10. a 15. 2.) na účet školy (č. ú: 41636611/0100). Do poznámek prosím vždy uveďte jméno žáka a třídu. Žákům, kteří navštěvovali ŠD v roce 2019/20, bude snížena platba o 200,-Kč v prvním pololetí školního roku 2020/21.
Pokud není poplatek za žáka zaplacen, může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení dítěte ze ŠD.

M. Kroulíková          

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.