Informace k distanční výuce

- výuka je povinná,
- práce žáků bude hodnocena,
- online výuka bude zajištěna v předmětech český jazyk – mluvnice, anglický jazyk, matematika, ruský jazyk v VIII.A; online výuka v dalších předmětech bude realizována podle potřeb vyučujících,
- při neúčasti žáků na online výuce je nutné řádné omluvení od zákonných zástupců třídnímu učiteli,
- úkoly jsou zadávány prostřednictvím školy ONLINE,
- žáci pravidelně sledují školu ONLINE, kde jsou uveřejňovány informace k výuce a zadávány úkoly, pokyny k práci…
- žáci dle pokynů vyučujících odevzdávají vypracované úkoly,
- škola nabízí možnost zapůjčení školních notebooků
- podrobné informace byly předány žákům ze tříd „B“ v pátek 9. 10. 2020, ostatním žákům během příštího týdne.

Školní jídelna
V době distanční výuky mají žáci 2. stupně nárok na dotovaný oběd. Na obědy můžou chodit v tomto časovém harmonogramu: 10,50 – 11,10, nebo 11,50 – 13,45 hodin. Obědy musí konzumovat ve školní jídelně, do jídlonosičů nebudou vydávány.  

D. Krátká, ředitelka školy
9. 10. 2020

      

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.