Testování COMDI jsme stihli

Druhým rokem se naši deváťáci účastnili testování COMDI, jedná se o kariérové poradenství realizované přímo ve škole a na závěr testování žák získá výstupy o svých profesních předpokladech.

Vzhledem k epidemiologické situaci a dosavadním zkušenostem s uzavíráním škol v jarních měsících jsme s testováním příliš neotáleli. Na začátku září proběhla schůzka s rodiči, na které získali podrobné informace o testování, a v polovině září se na Dobráku uskutečnilo samotné testování pod vedením školní psycholožky Mgr. Kamily Barlow, která získala licenci tutora. Modul A pro žáky základní školy absolvovali všichni přítomní žáci z 9. A a B třídy. Samotné testování probíhalo na školních počítačích během tří vyučovacích hodin. Některé části testu byly časově omezené, v jiných žáci pracovali svým tempem. Na konci září a začátkem října paní psycholožka zrealizovala s každým žákem individuální rozbor, během něhož byly podrobně interpretovány výstupy. Téměř dvě třetiny rodičů využily její nabídku a konzultace se také zúčastnily. Při interpretaci žáci slyšeli informace o svých zájmech, profesní orientaci, porovnávaly se jejich vědomosti s klasifikací a výkonovými faktory. Dále se srovnávala vyrovnanost povahových vlastností a typu osobnosti. Pro zúčastněné byly určitě nejzajímavější výstupy o profesních předpokladech se závěrečným rozborem doporučených oborů. Žáci také obdrželi písemnou zprávu se závěry z testování COMDI. 

Tímto testováním jsme se snažili pomoci žákům při volbě středních škol. Jsme přesvědčeni, že prevence před chybně vybranou školou je lepší, než následný přestup na jinou školu nebo rekvalifikace a nezaměstnanost. Testy profesní orientace realizuje také pedagogicko-psychologická poradna, tuto možnost poskytuje individuálně ve svém zařízení v Ústí nad Orlicí.

Velké poděkování patří Mgr. Kamile Barlow za testování a zejména za velmi rychlé zpracování jednotlivých zpráv s výsledky, všichni žáci je obdrželi ještě před uzavřením školy. Děkujeme také Společenství firem Lanškroun, které ze svých prostředků uhradilo licence. 

Dana Krátká

     

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.