Návrat prvních a druhých tříd

Ve středu 18. 11. 2020 se otevře škola pro výuku žáků 1. a 2. ročníku.

Prezenční výuka v 1. a 2. ročníku bude probíhat dle stálého (prezenčního) rozvrhu v plném rozsahu.

Provoz  školy

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Každý žák bude mít s sebou 2 roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (tělesná výchova - tyto hodiny budou žáci trávit venku v areálu školy, pokud to počasí dovolí; hudební výchova bude probíhat beze zpěvu).
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Pro žáky ostatních ročníků zůstává povinná distanční výuka. Pro tyto žáky jsou umožněny individuální prezenční konzultace ve škole. Vždy
po dohodě s vyučujícím.

Školní družina

Provoz školní družiny je realizován v plném rozsahu (6 – 16 hodin).
1.A – ve své kmenové třídě
1.B – ve žluté družince
2.A – v zelené družince
2.B – v modré družince 

Školní jídelna
ŠJ je v provozu, bližší informace  na  www.madoret.eu  Rodiče musí dětem objednat obědy.

 Mgr. Dana Krátká
13. 11. 2020
     

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.