Návrat žáků do školy od 30. 11. 2020

V souladu s pokyny MŠMT se obnovuje prezenční výuka od 30. 11. 2020, a to následovně:
I. stupeň
Prezenční výuka již pro všechny ročníky.

Školní družina
Z technických a personálních důvodů budou moci navštěvovat školní družinu pouze žáci z 1. – 3. tříd.

II. stupeň
9.A,B – prezenční výuka ve škole
rotační (střídavá) výuka následovně:
     týden od 30. 11. do 4. 12.
        6.B, 7.B, 8.B - prezenční výuka ve škole
        6.A, 7.A, 8.A - distanční výuka
     týden od 7. 12. do 11. 12.
        6.B, 7.B, 8.B - distanční výuka
        6.A, 7.A, 8.A - prezenční výuka ve škole

Takto se to bude výuka po týdnech střídat (tzv. rotační schéma), pokud se nařízení nezmění.

Žáci nosí po celou dobu pobytu ve škole roušky. Každý žák bude mít s sebou 2 roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku).
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (tělesná výchova - tyto hodiny budou žáci trávit venku, pokud to počasí dovolí; hudební výchova bude probíhat beze zpěvu).
Distanční výuka je i nadále pro žáky povinná.

Školní jídelna
ŠJ je v provozu, bližší informace na www.madoret.eu. Každý strávník si musí objednat obědy. 

Informace MŠMT naleznete na https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

 

Mgr. Dana Krátká
24. 11. 2020
     

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.