Přírodovědný klokan

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a Junior (I. - II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času.
V letošním roce, kdy byly školy zavřeny, a žáci se učili z domu distanční formou, organizátoři několikrát posunuli termín soutěže. Začátkem listopadu bylo rozhodnuto soutěž konat online fomou. Z naší školy se účastnili žáci 8. a 9. ročníku, celkem 54 žáků.
Statistika soutěže:
Celkový počet řešitelů: 54
Pořadí v rámci školy a zároveň okresu Ústí nad Orlicí:
1. Vávra Tomáš, 9. B
2. – 3. Přibyl Adam, 9. B
Němec Matyáš, 9. A
Pořadí v rámci kraje:
4. Vávra Tomáš, 9. B (3 body za vítězem)
Gratuluji k vynikajícímu výsledku a děkuji za reprezentaci školy.

Mgr. Pavel Resler

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.