Důležité informace

Výuka od 4. 1. 2021

V pondělí 4. 1. 2021 se otevře škola pouze pro výuku žáků 1. a 2. ročníku.

Prezenční výuka v 1. a 2. ročníku bude probíhat dle stálého (prezenčního) rozvrhu v plném rozsahu.

Provoz  školy
Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Každý žák bude mít s sebou 2 roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (tělesná výchova - tyto hodiny budou žáci trávit venku v areálu školy, pokud to počasí dovolí; hudební výchova bude probíhat beze zpěvu).
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Pro žáky ostatních ročníků zůstává povinná distanční výuka včetně on-line výuky v jednotlivých předmětech. Pro žáky jsou umožněny individuální prezenční konzultace ve škole. Vždy po dohodě s vyučujícím.

Školní družina
Provoz školní družiny je realizován v plném rozsahu (6 – 16 hodin).
1.A – ve své kmenové třídě
1.B – ve žluté družince
2.A – v zelené družince
2.B – v modré družince 

Školní jídelna
ŠJ je v provozu, bližší informace  na  www.madoret.eu 

Mgr. Dana Krátká
28. 12. 2020

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.