Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

V úterý 2. února 2021 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V kategorii 8. a 9. tříd si poměřilo svoje znalosti a dovednosti šest žáků – Lucie Altmanová (8. B), Nikola Kubelková (8. A), Eliška Marešová (8. A), Marek Hanyš (8. B), David Nastoupil (8. B) a Damián Slanař (8. A). V porotě zasedly: pí uč. Semerádová a pí uč. Ilčíková. Ke komunikaci jsme využili online prostor prostřednictvím aplikace Teams.

Na žáky čekala práce s anglickým textem a poslechové cvičení. Následovala ústní část, ve které soutěžící reagovali na dotazy vyučujících.

A zde jsou výsledky:

Reading (práce s textem) - 1. místo: David Nastoupil (25,5 bodů)
                 2. místo: Marek Hanyš(24,5 bodů)
                 3. místo: Damián Slanař (24 bodů)
                 4. místo: Lucie Altmanová (23 bodů)
                 5. místo: Nikola Kubelková(21 bodů)
                 6. místo: Eliška Marešová(18 bodů)

Listening (poslech) - 1. místo: David Nastoupil (10,5 bodů)
                  2. místo: Damián Slanař (10 bodů)
                  3. místo: Lucie Altmanová, Marek Hanyš, Nikola Kubelková (9 bodů)
                  4. místo: Eliška Marešová (8 bodů)

Speaking (ústní část) - 1. místo: David Nastoupil 
2. místo: Marek Hanyš
3. místo: Damián Slanař
4. - 6. místo: Lucie Altmanová, Nikola Kubelková, Eliška Marešová

Vítězem školního kola v této kategorii se tedy stává David Nastoupil.

Chválíme širokou slovní zásobu, která přesahuje rámec očekávaných znalostí žáků základní školy, dále pohotové a jisté reakce, plynulost, přízvuk.

Hned poté jsme, bohužel, dostali informaci, že okresní kolo v Ústí nad Orlicí bylo zrušeno. Nezbývá než doufat, že příští rok budou tito nadějní žáci stejně úžasní a aktivní jako letos a zkusí svoje štěstí ještě jednou. 

Děkujeme za reprezentaci a skvělé výkony.

N. Semerádová

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.