Návrat žáků do škol - duben 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízení umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání.
I. stupeň
Rotační (střídavá) výuka následovně:
týden od 12. 4. do 16. 4.
1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A - prezenční výuka ve škole
1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B - distanční výuka
týden od 19. 4. do 23. 4.
1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A – distanční výuka
1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B – prezenční výuka ve škole
Takto se to bude výuka po týdnech střídat (tzv. rotační schéma), pokud se nařízení nezmění.
Žáci jsou povinni nosit ve škole alespoň chirurgickou roušku. Každý žák bude mít s sebou 2 chirurgické roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku).
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (tělesná výchova - tyto hodiny budou žáci trávit venku, pokud to počasí dovolí; hudební výchova bude probíhat beze zpěvu).
Školní družina
Provozní doba od 6 – 16 hodin.

Z technických a personálních důvodů budou moci navštěvovat školní družinu pouze žáci z 1. – 3. tříd.
II. stupeň
Pouze distanční výuka, která je i nadále pro žáky povinná.

Školní jídelna
ŠJ je v provozu, bližší informace na www.madoret.eu. Každý strávník si musí objednat obědy. 

Ve škole bude probíhat antigenní testování žáků v pondělí a ve čtvrtek ráno. Informace ohledně testování najdete na stránkách MŠMT.
Leták k testování pro rodiče.
Leták k testování pro žáky.
K dispozici bychom měli mít LEPU testy, prosím zhlédněte instruktážní video testování ve škole.

Další informace předají zákonným zástupcům třídní učitelé prostřednictvím školy online.

Mgr. Dana Krátká, ředitelka školy
8. 4. 2021

 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.