Abeceda peněz ve 4. třídách

Na zpestření matematiky programem ČS o finanční gramotnosti Abeceda peněz jsme se těšili už na podzim. Ale dopadlo to tak jako s dalšími akcemi v tomto školním roce, museli jsme ho odložit. Abychom o něj nepřišli úplně, rozhodli jsme se alespoň pro distanční formu. První hodina tedy probíhala on-line s lektorkou ČS, dále jsme už pak pokračovali s žáky samostatně buď při distanční, nebo nyní konečně už zase při prezenční výuce. Abeceda peněz je založena na pochopení základních pojmů při plánování libovolného rozpočtu – rozpočet ztrátový, vyrovnaný a ziskový, příjmy a výdaje, půjčka… Pomocí jednoduchého pracovního sešitu třída pořádá nějakou akci (např. závody) a potřebuje si připravit rozpočet. Během plánování si rozpočet musí průběžně upravovat, zvažovat vhodnost půjčky, snažit se získat další příjmové finance… Žákům je hravou formou přiblíženo hospodaření s penězi ať vlastními nebo rodinnými, důležitost plánování, nebo kdy je výhodné vzít si půjčku.

Za 4. třídy M. Látrová

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.