Den Země ve 3.A

Každý z nás má svátek, naše Země oslavuje svůj svátek 22.dubna, protože v tento den jsme nemohli uskutečnit náš projekt, užili jsme si Den Země 27.dubna.
O ekologii si povídáme velmi často, snažíme se třídit odpad a povídáme si o tom, jak můžeme pomoci chránit naši Zemi, naši přírodu.
V úterý 27. dubna jsme si udělali projekt na ochranu přírody, na pracovních listech jsme luštili slova, která se týkala třídění odpadu, zahráli jsme si hru na interaktivní tabuli, vyrobili si zeměkouli a jako vrchol celého dne byla procházka se sběrem odpadků podél cyklostezky do Albrechtic.
Je smutné, kolik jsme toho našli, vím, že jsme nebyli první parta, která se po této cestě vydala. A věřte, že je těžké odpovídat dětem na otázku, proč lidé odhazují odpadky…
Zamyslete se každý sám…

Jana Kmentová, tř. uč.

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.