Návrat žáků do škol od 3. 5. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízení umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání.
I. stupeň – nedochází ke změně, rotační výuka pokračuje podle daného nastavení:
týden od 3. 5. do 7. 5.
1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A – distanční výuka
1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B - prezenční výuka ve škole
týden od 10. 5. do 14. 5.
1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A – prezenční výuka ve škole
1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B – distanční výuka
II. stupeň
Rotační (střídavá) výuka následovně:
týden od 3. 5. do 7. 5.
6.A, 7.A, 8.A, 9.A – distanční výuka
6.B, 7.B, 8.B, 9.B - prezenční výuka ve škole
týden od 10. 5. do 14. 5.
6.A, 7.A, 8.A, 9.A – prezenční výuka ve škole
6.B, 7.B, 8.B, 9.B – distanční výuka
Takto se to bude výuka po týdnech střídat (tzv. rotační schéma), pokud se nařízení nezmění.
Žáci jsou povinni nosit ve škole alespoň chirurgickou roušku. Každý žák bude mít s sebou 2 chirurgické roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku).
Je zakázán zpěv. Sportovní činnosti při vzdělávání jsou povoleny venku bez roušek.
Školní družina
Provozní doba od 6 – 16 hodin

Z technických a personálních důvodů budou moci navštěvovat školní družinu pouze žáci z 1. – 3. tříd.
Testování
Ve škole bude i nadále probíhat antigenní testování žáků.

I. stupeň -  1x týdně, vždy v pondělí ráno (popř. první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu)
II. stupeň – 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno (popř. první den osobní přítomnosti žáka ve škole po testování v daném týdnu)
Informace ohledně testování najdete na stránkách MŠMT.
Pro další testování žáků jsme obdrželi testy SINGCLEAN, které jsou distribuovány do celé ČR. Tyto testy vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného žáka, prosím zhlédněte video (https://youtu.be/BmDnd140UH4) a instruktážní leták od dodavatele testů (https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf).  
Školní jídelna
ŠJ je v provozu, bližší informace na www.madoret.eu. Každý strávník si musí objednat obědy. 

Další informace předají žákům z II. stupně třídní učitelé prostřednictvím školy online.

Mgr. Dana Krátká, ředitelka školy
30. 4. 2021 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.